“Kral çıplak demeyi sürdüreceğiz!”

Padişahım çok yaşa demeyeceğiz, kral çıplak demeyi sürdüreceğiz!

Meslek odalarının denetim yapma yetkisini elinden alan ve Gezi olaylarının rövanşı olarak değerlendirilen düzenlemeyle ilgili önergenin Meclis içtüzüğüne aykırı olarak tamamı okunmadan kabul edildiğini TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, dikensiz gül bahçesi yaratmak isteyen AKP’nin TMMOB’u rant oyunlarına engel olarak gördüğünü söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Meclis`te gece yarısı Torba Yasa içinde geçirilen 3194 Sayılı yasa değişikliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

‘MESLEK ODALARININ DENETİMİ ORTADAN KALDIRILIYOR’

Açıklamasında, Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı sarsıntının faturasını TMMOB‘ye çıkartmak isteyen AKP’nin, bir taraftan TMMOB’a bağlı Odaların İstanbul şubelerinin yöneticilerini gözaltına aldığına dikkat çeken Soğancı, “diğer yandan da Meclis Genel Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya gece yarısı operasyonu ile eklediği bir madde ile TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır” görüşüne yer verdi.

ÖNERGENİN TAMAMI OKUNMADAN KABUL EDİLDİ

Soğancı, Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan Genel Kurul‘da kabul edildiğini vurguladığı 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle “Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” düzenlemesi yapıldığını, bununla da TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırıldığını ifade etti.

‘AKP DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ İSTİYOR’

AKP iktidarının kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine “dikensiz bir gül bahçesi” yaratmak istediğini öne süren Soğancı, “dün gece yarısı yaptığı operasyonla; ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir, kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir, yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır, mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır” görüşünü savundu.

‘TMMOB, KRAL ÇIPLAK DEMEYİ SÜRDÜRECEK’

TMMOB’in yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde olduklarını bir kez daha haykırdıklarının altını çizen Soğancı, “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlı” olduklarını vurgulayarak “TMMOB asla ‘Padişahım çok yaşa’ diyenlerle saf tutmayacaktır, ‘Kral çıplak’ demeyi ısrarla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF

1
TMMOB yasa eylem

2
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − seven =