Kırca, Cumhuriyet Balosu’na geliyor

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nun açıklaması aynen şöyle:

“Cumhuriyetimizin 90. Kuruluş yıldönümünü, 26 Ekim Cumartesi günü Britannia International Hotel’de organize etmiş olduğumuz geleneksel Cumhuriyet Balosu ile kutluyoruz. Değerli sanatçımız Sayın Levent Kırca bu sene onur konuğumuz olarak Cumhuriyet Balo’muzu şereflendirecekdir.

Bildiğiniz üzere, Milli bayramlarımız ve özellikle yasaklanmaya çalışılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ulusal birliğimizin parçalanmaya, milli bilincimizin yok edilmeye çalışıldığı, And’ımızın yasaklandığı; “Türkiye Cumhuriyeti” ibarelerinin bile tabelalardan kaldırılmaya çalışıldığı bu günlerde cok daha büyük bir önem kazanmıştır.

Cumhuriyetimiz, son on senedir Ulu Önder Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde öngördüğü tehditlerle adeta karşı karşıya kalmıştır: Atatürk ilke ve devrimlerine, laik Cumhuriyetimize, milli birlik ve beraberliğimize karşı kin, nefret ve intikam duyguları ile beslenmiş olan dış destekli çağdışı güçler, halkımızı aldatarak, kandırarak, kutsal değerlerimizi istismar ederek Devletimize sızmış, çagdaş kişi ve kurumlarımızı itibarsızlaştırıp yıpratarak etkisiz hale getirmeye çalışmış, “yurtta sulh – cihanda sulh” prensiplerinden uzaklaşarak komşu ve dost ülkelerin kan gölüne dönüşmesine destek vermiş; etnisite, mehzep ve cinsiyet ayırımcılığını körükleyip ülkemizi bölerek yönetmeye; basın özgürlüğünü, yargı bağımsızlığını, temel hak ve özgürlükleri yok etmeye, Atatürk Türkiyesini unutturmaya, Cumhuriyet devrimlerini tersine çevirerek istiklalini ve eşitliğini yedi düveli dize getirerek kazanmış onurlu bir Millet’ten, sindirilmiş ve biat eden kul/köle bir ümmet yaratmaya çabalamışlardır.

Bu uygulamalar, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi – gençlerimizin ve kadınlarımızın önderliğinde – bütün vatandaşlarımızı Atatürk ilkeleri ve evrensel değerler etrafında birleştirerek çağdaş Cumhuriyetimizi tekrar sahiplenmemizi sağlamıştır. Milli bayramlarımızın büyük bir coşku ile kutlanmaya başlanması ve bütün dünyaya örnek olan Gezi protestoları, Anadolu insanının çağdaş yüzünü ve gücünü tekrar gözler önüne sermiş ve Ülkemizin başına çöreklenen karanlık bulutların darmadağan olmaya başlayışının müjdecisi olmuştur.

Bu itibarla, hiç bir gücün Atatürk sevgimizi, vatanseverliğimizi, laik ve demokratik Cumhuriyetimizi yok edemiyeceğini bir kez daha ifade ederek, Britanya Türk toplumunun Kurban Bayramını kutluyor, ve Cumhuriyetimizin 90. Kuruluş yıldönümünü de coşkuyla kutlamak üzere hepinizi Cumhuriyet Balo’muza davet ediyoruz.
Cumhuriyet Balosu bilgilerine www.turkishfederation.co.uk sitemizden ulaşabilirsiniz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.