Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi

Osmanlı Bankası Müzesi’nin “İstanbul Sempozyumları” devam ediyor: “Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi”

Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul’u ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan irdeleyen “İstanbul Sempozyumları” serisinin ikincisini hayata geçiriyor. 11 – 12 Aralık 2009 tarihlerinde yapılacak Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi Sempozyumu, İTÜ Taşkışla kampusunda gerçekleştirilecek. Küreselleşmeyle beraber, İstanbul’un ekonomisinde hızlı bir dönüşümün yaşandığına değinilecek sempozyumda, kentin makro çözümlemelerinde ihmal edilen boyutlar ele alınacak.

Sempozyumun ilk günü “Toplumsal Değişimin Ekonomi Politiği”, “İktidar, Mekân ve Toplum” ve “Kültür Endüstrileri”; ikinci gün ise “Finans, Kriz ve İstanbul” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Sempozyumun konseptini oluşturan yetkililere göre; kalkınmacılık döneminin sektörleri gerilerken, global bağlantılardan beslenen finans ve üretici hizmetleri sahalarında büyük atılımlar gözleniyor. Kültür endüstrileri, medya, sanat ve turizme yönelik yatırımlar ise artıyor. Kentin mekânsal dönüşümü hızlanırken, yeni kent imajına uymadığı düşünülen mahallelerin ve kamu kullanımına açık alanların dışlandığına değinen uzmanlar, farklı inşaat faaliyetlerinin ve bina türlerinin geliştiğini vurguluyor, sempozyumun bu değişime ışık tutacağına inançlarını ifade ediyor.

Serinin ilkini oluşturan “Eski İstanbullular ve Yeni İstanbullular” sempozyumunda, İstanbul’un modernleşme sürecinin bilinmeyen demografik yapısına ışık tutulmuştu. Değişim halindeki İstanbulun modernleşme sürecinde yeniden şekillenen kentsel nüfus yapısı ve bileşimi üzerine odaklanan ve sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşan sempozyum kitabı yayıma hazırlanıyor.

Osmanlı Bankası Müzesi binasının restorasyonu nedeniyle, müzenin 2009 – 2010 dönemindeki bütün etkinlikleri, İTÜ Taşkışla binasında gerçekleştirilecek.

PROGRAM

II. İSTANBUL SEMPOZYUMU PROGRAMI
11-12 Aralık 2009, Osmanlı Bankası Müzesi
Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi

11 Aralık 2009
09:30-10:00Kayıt

10:00-10:30 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Çağlar Keyder
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü
10:30-12:00 1. Oturum: Toplumsal Değişimin Ekonomi Politiği

Moderatör:
Prof. Dr. Binnaz Toprak
Bahçeşehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Murat Güvenç Dr. Eda Yücesoy
1990 Sonrası İstanbul: İktisadi ve Sosyal Yapısında Değişme
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Ayşe Öncü
Soylulaştırmanın Kültürel Ekonomisi
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Asu Aksoy
İstanbul 2010: Bir Ekonomi-Politik Değerlendirme
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi Bölümü

12:00-12:30Sorular ve Cevaplar

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-15:00 2. Oturum: İktidar, Mekân ve Toplum

Moderatör:
Prof. Dr. Fuat Keyman
Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuşmacılar:
Yard. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu
İstanbul’da Planlama: Mekânın Yeniden Üretimi ve Sınıfsal Sonuçlar
Mimar Sinan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Doç. Dr. Biray Kolluoğlu Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan
2000’ler Istanbul’unda Mekân Siyaseti
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Özlem Öz
İstanbul Dönüşürken: Semt Pazarları Örneği
Boğaziçi Üniversitesi,İşletme Bölümü

15:00-15:30 Sorular ve Cevaplar

15:30-17:00 3. Oturum: Kültür Endüstrileri

Moderatör:
Prof. Dr. Ayşe Öncü
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Konuşmacılar:
Ali Artun
Küreselleşen İstanbul’un Sanatsal Ekonomisi
Galeri Nev Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Aydın Uğur
Türk Medyası ve Kültürel Uygulamaları Ne Ölçüde Küresel?
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Han Tümertekin
Ekonominin Dönüştürdüğü Mimari
Mimarlar Tasarım İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

17:00-17:30Sorular ve Cevaplar

17:30-19:00Kokteyl

12 Aralık 2009
09:30-10:00 Kayıt

10:00-11:45 1. Oturum: Finans, Kriz ve İstanbul

Moderatör:
Prof. Dr. Çağlar Keyder
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Zafer Toprak
Küreselleşme Evreleri ve Türkiye’de Finansal Yapının Evrimi
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü
Hasan Ersel
Kriz Sonrasi Küresel Finans Sistemine İstanbul’dan Bakmak
Referans Gazetesi
Mustafa Sönmez
Küresel Krizin İstanbul’a Etkileri ve Finansal Merkez Olma İddiası
İktisatçı Yazar
Tartışmacı:
Doç. Dr. Alpay Filiztekin
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

11:45-12:15 Sorular ve Cevaplar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 8 =