Kürt kızı, krallığı savundu

Dünyanın en güçlü kadın örgütlerinden İsveç Sosyal Demokrat Kadınlar Birliği’nin  Kürt kökenli Başkanı Nalin Baksi(Pekgül), yaşadığı ülke olan İsveç için “en ideal yönetim şeklinin Krallık olduğunu” savundu.

Beş yıl önce ölen Kürt Yazar Mahmut Baksi’nin yeğeni ve Sosyal Demokrat Parti’nin Batman doğumlu  eski Milletvekili Nalin Baksi, “Kraliyet ailesinin İsveç toplum yapısı için bir güvence olduğunu” öne sürdü.

Nalin Baksi, İsveç Kralı Carl XVI Güstaf’ın 60.Doğum yılı nedeniyle hazırlanan bir kitap için yazdığı makelede Kraliyet ailesine övgüler dizerek şunları söyledi:

“Krallık, İsveç için en ideal yönetim biçimidir. Kralliyet Ailesi multi-kültürel toplum yapısına sahip İsveç için bir garanti, demokrasinin iyi işlemesi için bir araçtır. Toplumdan kopuk birçok entellektüel Kraliyet ailesinin halk arasındaki popülaritesinden habersizdir. Monarşiye son vermek isteyen feministlerin boş argümanları beni çok rahatsız ediyor. İsveç tarihinde ilk defa bir bayan, Prenses Victoria devlet başkanı, Başkomutan olacak. Bayrak ve Saray biz göçmenlerin yeni kimliği için önemli simgelerdir.”

İsveç Kralı’nın “İsveç ve insanlık için yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirilmesi “ isteyen Baksii, makalesinin devamında şu görüşlere yer vardi:

“Kralımızın daha çok yetkilere ihtiyacı yoktur ama memleket ve insanlık için yaptığı hizmetlerden dolayı onurlandırılmalıdır. Kral, göçmenlere karşı şiddet uygulayan ırkçı odakların güçlendiği 90´lı yıllarda açık ve net bir tavır takındı. Tsunami felaketi sırasında takındığı tavırla hepimizin ortak değer yargılarının  temsilcisi olduğunu gösterdi. Kralın, yaptığı açıklamalarla yetkilerini  aştığı görüşü kesinlikle yanlıştır. Kral, zor anlarda hepimizin ihtiyaç duyduğu liderlik vasıflarına sahip olduğunu birçok defa ispatlamıştır. Öyle inanıyorum ki böylesi zor dönemlerde Cumhurbaşkanı, Kral kadar başarılı olamaz. Demokrasi ile iyi bağdaşan Krallık sistemi toplumun tüm kesimlerindeki insanların taşıdığı duyguların ortak sese dönüşmesine yol açabilir.“

İsveç’teki Krallık  sistemini övmekle yetinmeyen Kürt kökenli İsveç eski Milletvekili  Nalin Baksi, İspanya ve Norveç’teki  Krallık yönetimlerinin geçmişlerinden örnekler vererek,” 1983 yılında İspanya Parlamentosunu basarak darbe yapmak isteyen askerlere karşı direnen ve demokrasiyi savunan kişi Kral Juan Carlos’tu.( İkinci Dünya Savaşı yıllarında) Norveç’te Nazizme karşı amansız mücadele veren kişi de Kral  Olav’dı.”dedi.

İsveç Sosyal Demokrat Partisi’ni “Monarşiyi iyi kavramamakla “ eleştiren Nalin Baksi, Krallık bütçesinin  denetlenmesine karşı çıkarken de “Krallık Sarayı´nın kendi giderlerini kontrol etmeye muktedir olduklarına inanmak zorundayız” dedi.

Sosyal Demokrat Parti Programı´ndaki “İsveç’teki Monarşi sistemi kaldırılarak  yerine Cumhuriyet yönetimi kurulmalıdır” öneriye de şiddetle karşı çıkan Nalin Baksi, “Monarşinin demokrasiyle bağdaşmadığı argümanı maddi temellerden yoksundur. Çünkü politikaya karışma ve politik görüşler sunma hakkına sahip olmayan bir Krallık Sistemi´ne sahibiz.” görüşünü savundu

Krallık sisteminin İsveç’in büyük turist akımına uğramasına hizmet ettiğini de öne süren Nalin Baksi, Krallık Sistemi´nin Cumhuriyet Sistemi´ne nazaran daha ucuz olduğunu söyledi.

Krallık sistemi ile ilgili görüşleri İsveç medyası ve politik çevrelerde ‘”bomba etkisi” yaratan Nalin Baksi(Pekgül)’ün ,Sosyal Demokrat Parti programında yer alan “Krallık sisteminin kaldırılmasına” ilişkin maddeden vazgeçilmesi önerisi ise parti genel sekreteri  Marita Ullvskog tarafından geri çevrildi.

FOTOĞRAF: Nalin Baksi(Pekgül)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.