‘Kürt sorunu çözülmeli, 12 Eylül aşılmalı’

Dünya Barış Günü’nde Koramaz’ın yaptığı açıklama aynen şöyle:


“1939’da Nazi ordularının Polonya’ya girdiği tarih olan 1 Eylül, faşizme ve savaşlara karşı barış ve adaletin gerekliliğine vurgu yapılan ve dünyanın her tarafındaki savaş lobilerinin yargılandığı, eşitlik, barış, özgürlük istemlerinin dünyayı sardığı bir gün olmuştur.

11 Eylül sonrasında dünyanın bir savaş alanına çevrilmesi ve ABD’nin başını çektiği Afganistan ve Irak’taki işgal ve katliamlar ile ABD desteğindeki İsrail’in Filistin halkı üzerindeki terörü, dünya çapındaki barış gündeminin başlıca konularını oluşturmaktadır.

Ülkemizde ise yaratılmak istenen terör ortamı ve tırmandırılmaya çalışılan milliyetçilik temelindeki düşmanlık tohumları ile ülkemizi bir iç savaş ortamına sürüklemeye yönelik tüm girişimler barış gündemimizin yoğunluğunu göstermektedir.

Dünya ve ülkemizdeki gerçekleri ve toplumsal gereksinimleri görmek ve ifade etmek, biz mühendisler için taşıdığımız toplumsal mesleki sorumluluklarla birlikte yurtsever bir görevdir.

Türkiye’nin elini kolunu bağlayan ve uluslararası arenada emperyalist senaryolara karşı kendisini güçsüz kılan Kürt sorununun kapsamlı bir demokratikleşme çerçevesindeki çözümü ülkemiz için elzemdir.

Odamız dünya barışı ve iç barış ortamına gölge düşüren emperyalist ve milliyetçi hezeyanları kınamakta, ülkemizdeki sorunun çözümünü baskıcı ve dayatmacı anlayışlara heba eden tüm yaklaşımların mahkum edilmesi gerekliliğine inanmaktadır.

Bu kapsamda 12 Eylül Anayasası aşılmalı, toplumdaki bütün eğilimlerin siyaset alanı ve parlamentoda temsili önündeki engeller kaldırılmalı, Güneydoğu’da yaşanan şiddet politikalarının ortaya çıkardığı tüm olumsuz koşullar düzeltilmeli, insan hakları ihlalleri durdurulmalı, bütün faili meçhul cinayetler aydınlatılmalı, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayıcı politikalar ivedilikle yaşama geçirilmeli; zorunlu göçlerle üretimden koparılan ve kentlerin yoksul bölgelerine sürüklenen bölge köylüsünün koşulsuz ve özgürce köylerine geri dönüşleri ve üretim sürecinde yer almaları sağlanmalıdır.

Ülkemizin kalkınması, sanayinin gelişmesi, toplumsal refah ve huzurun sağlanması ve sosyal yaşamın yeniden düzenlenmesi, ancak barışçı, demokratik bir ortamda mümkündür.

Ülkemizin bağımsızlığı, halkların kardeşliği, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin egemen kılındığı bir toplumsal ortam ve başka bir Türkiye mümkündür. Savaşsız, işgalsiz, sömürüsüz başka bir dünyayı mümkün kılmak ellerimizdedir! 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü bu bilinçle kutluyor, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bu özlemlere duyarlı olmaya çağırıyoruz.”


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.