Küstah piyasada… Hoşgeldin Küstah…

Küstah şöyle tanıtıldı:


“İnsanı mizahla korumak…


İnsanlık tarihinde mizahın, ölüm korkusuyla yaşam sıkıntısının panzehiri olarak ortaya çıktığı ve varolduğu söylenebilir


Mizah, insanın; insanlığa, yaşama, doğaya aykırı oldukları için hoşlanmadığı, korktuğu, kızdığı kötü, yanlış, çirkin şeyleri abartarak, bozarak komikleştirip etkisizleştirmesi sanatıdır.


Dolayısıyla, her espri içinde muhakkak bir mesaj taşır. Küstah Dergisi de bütünüyle bir mesajdır. Küstah, okurlarının mesajıdır. Çalışanlarının yazıları ve çizgileriyle, okurlarının mesajını mizaha çevirir; okurlarına ve kamuoyuna yansıtır. Ve bir sonraki sayı için, geri dönecek yankının taşıdığı mesaja kulak kabartır…


***


Nedir kulak kabarttığı şey Küstah’ın?


Dünyayı, Türkiye’yi, kendi pis çıkarlarına tutsak edenlerin boyunduruğundaki insanların duyulmayan feryatları ile ondan da çok, bastırılmış güzel düşüncelerinin isyankar fısıltılarıdır.


Kendisini ve kalemini bu feryadı, bu fısıltıyı duymaya, anlamaya harbiden adayanlar; yani, böylelikle günümüzde geçerli yeni tespitler, yeni tahliller, yeni tahminler yapabilenler; yani, gerçek mizahçılar; insan için kötü, yanlış ve çirkin olanın çanına ot tıkayacak; ve böylelikle ancak, Türkiye’de aranan ‘Toplumsal Yeni Espri’yi bulabileceklerdir.


Mizahçının işi de sadece budur.


Küstah, adını işte bu iddiadan alıyor. Ve bu iddiayı gerçekleştirebilmek için, bir hayale doğru, 17 Kasım Perşembe günü yola çıkıyor.


Çalışanları ve okurlarıyla, bu yolda bir adım bile ilerleyebilirse, Küstah, kendisini görevini yerine getirmiş sayacaktır.


***


Küstah çalışanları, Türk mizahının son 30 yılına emek vermiş farklı kuşaklardan gelen isimlerden oluşuyor.


‘70’li ve ‘80’li yıllarda Türk mizahında bileğinin hakkı ve alnının akıyla hüküm süren efsanevi Gırgır Dergisi’nde ve Oğuz Aral’ın elinde yetişmiş mizahçılar; Gırgır’dan devraldığı büyük sancağı 1985-1990 yılları arasında düşürmeden taşımayı başaran Limon Dergisi’nin muhalefet anlayışı; ‘90’lı yılların ve günümüzün şartlarında içbükey bir hal alan Türk mizahının, söz konusu gidişatı tersine çevirmeye hazır ve çoğu mizah aleminde yeni genç mızrakları, Küstah’ta bir araya geldiler.


Küstah, ancak mizah kuşakları arasında bağlantı kurarak, geleneği gençlikle buluşturarak, mizahın etkisini büyüterek, çoğaltarak, yayarak iddiasını gerçekleştirebileceğinin bilinciyle sahaya çıkıyor.


Tabii ki, dünün, bugünün ve yarının okurunun toplu desteğini de hak edebilmek şartıyla…


***


Yukarıdaki maruzat ile çalışanlarının “kısa künyesini” ve tadımlık işlerini kapsayan elinizdeki iş bu broşür, size Küstah hakkında bir fikir verebilmesi için hazırlandı.
Fazla söze gerek de yok.


Mizahçı denilen canlı aslında fazla konuşmaz, pek gülmez, çok izler, çok dinler, kendisini değil işini, dergisinde gösterir.


Denemesi, 75 kuruş.


17 Kasım’da ve her Perşembe günü buluşmak umuduyla…”


AÇIK GAZETE: Küstah’a yolu açık olsun der, bütün okurlarımızın bu dost dergiye omuz vermelerini gönülden isteriz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.