Kütahya’daki siyanür sızıntısını eleştirenlere dava…

Kütahya’daki siyanür sızıntısını eleştirenlere dava…

0
PAYLAŞ

İşte o açıklama:

“TMMOB’ye Bağlı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Odalar
Çevre Mühendisleri Odası İle Dayanışma İçindedir!
07.05.2011 tarihinde Eti Gümüş AŞ’nin Kütahya’daki Gümüş İşleme Tesisi’nin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılmadan kaynaklı siyanür sızıntısı üzerine Çevre Mühendisleri Odamız (ÇMO) mesleki kamusal-toplumsal sorumlulukları gereği bilimsel-teknik çerçevede kamuoyuna bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapmış, bu açıklamaları hazmedemeyen Yıldızlar Holdinge bağlı ETİ Gümüş AŞ, ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik tazminat istemiyle bir dava açmıştır.
Açılan dava daha fazla rant ve azami kâr güdüsüyle, başta Çevre Mühendisleri Odamız olmak üzere, kamu yararını ve halk sağlığını zedeleyen faaliyetler ile ilgili olarak meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerince yapılan basın açıklamalarını engellemeye yöneliktir.
Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarını yerine getiren Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer Odalarımıza ne de üst birliğimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) açılan ne ilk davadır ne de sonuncusu olacaktır. Böyle onlarca, yüzlerce dava bulunmakta ancak bizlerin bilimsel mesleki gerçekler ışığında faaliyet yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerimiz mahkeme kararlarıyla da teyit edilmektedir.
Bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı Odaları için mesleki bilimsel doğrular ile kamu ve halk sağlığı esastır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre, kentleşme v.b. alanlar ile ilgili faaliyet ve açıklamalarımızdaki temel yaklaşım budur.
Yine bilinmelidir ki, Odalarımızın ve TMMOB’nin ülke, kamu ve toplum zararına yol açan uygulamalara yönelik kamuoyunu bilgilendirme sorumlulukları engellenemeyecek, durdurulamayacaktır.
Yağma, sömürü ve usulsüzlükler karşısında Odalarımız ve Birliğimiz her zaman bilimin, tekniğin ve halkımızın yanında olacak, dayanışma ve birlikte hareket etme araçlarını geliştirecektir.
Biz aşağıda imzaları bulunan TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, Çevre Mühendisleri Odası’nın yanında olacağımızı ve ÇMO’nun aleyhine her türlü girişime karşı, Odalarımız ve TMMOB’nin birleşik örgütlü gücü ile karşılık vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası”

PAYLAŞ
Önceki makaleİnadına özgürlük…
Sonraki makaleTeşvik primi

BİR CEVAP BIRAK

twelve + seven =