Kulaklar için alıştırma

eşit bir zaman miktarını harcadıkları zamandan daha fazla  ilerleme.


Michael Fields, söyleyip yazdırmanın değerinin altında olan ve uzun süre farkına varılmamış yararlarını övüyor.


Söyleyip yazdırma, bir zamanlar seçilen bir alıştırmaydı, fakat çağdaş dil sınıfında favori dışına çıktı ve öğretmen eğitim programlarının çoğunda müfredattan bile yok oldu.


Söyleyip yazdırma, iletişim değildir ve hakiki dil kullanımını modellemez. Çoğumuz, birinin bizden kağıt ve kalem almamızı ve söyleyeceklerini tam olarak yazmanın gerçek hayat örneklerini bulmak için sert-baskı altında oluruz. Bununla beraber, “çağdaş” bir sınıfta her alıştırma, ya çağdaş veya hakiki değildir.  Öğrenciler, genellikle, çağdaş olmayan faaliyetlerin lehinde tepki gösterirler. Örneğin, boşluk doldurmalı dilbilgisi alıştırmaları.  Ne de kendi içinde bir sonu (ucu) olan gerçeklik değildir.


Gerçek bölge, başarılı dil öğretiminin sonu için bir araçtır. Eğer bazı gerçek-dışı alıştırmalar, becerikli olarak kullanılabilirse, teoriksael zeminlerde onlara karşı çıkmaya ihtiyaç yoktur.


Söyleyip yazdırma, dilbilgisinin rolünü oynamayı ve kelimelerin, deyişlerin ve leksikal anlamlarının kazanımı içinden en çok ilgi çeken dil öğrenimini kesen öğretimin leksikal yaklaşımı ışığında yeni ilgiye sahip olabilir.


Söyleyip yazdırma, öğrencilerin bilgi yapısı tarafından doğruluğunu yargılamaz. Fakat, tüm kelimeleri doğru elde etmenin kendilerinin kabiliyeti ile yargılar.


Söyleyip yazdırma ile, dil sunulur, açıklanmaz, öğrenicilerin temasının deneysel olmasına izin verir. Öyle ki, kendi gözlemlerini kendi kendilerine yapabilirler ve kendilerine ait sonuçları çıkarırlar.


Dolayısıyla, eğer söyleyip yazdırmada değer varsa, unuttuğumuz bazı yetenekleri tekrar öğrenmenin zamanı değil mi? Bir standart yapmak için, eski-moda söyleyip yazdırma, şunları yapar: Öğrenci seviyesinde veya seviyesinin biraz altında bir metin seç. Metnin, doğal bir konuşma hızında bir dakika içinde okunabilecek bir metinden daha uzun olmaması iyi olur.


Söyleyip yazdırma konusu üzerinde ısınma tartışmasına rehberlik edin ve herhangi zor kelime bilgisi terimlerini önceden öğretin.


Öğrenciler, herhangi bir şey yazmadan dinlerken, metni bir kere doğal bir konuşma hızında okuyun. Her anlamı olan kelimelerin grubunu iki kere tekrarlayarak öğrencilerin yazması için yeteri kadar yavaş bir şekilde metni tekrar okuyun.


Normal bir konuşma hızından daha yavaş bir şekilde metnin tamamını tekrar okuyun. Bu, öğrencilerin çalışmalarını kontrol etmelerine izin verir. Metnin doğru biçimini öğrencilere gösterin ve kendilerine ait yazıyı kontrol etmeleri için öğrencilere zaman verin. Alıştırmanın tümü, 10 ile 20 dakika arasında zaman alması iyi olur.


Metinleri alıştırma yapmak:


Söyleyip yazdırma, ilk turda öğrenciler için usandırıcı olabilir. Bununla beraber, düzenli alıştırma ile, öğrenciler normal bir şekilde kayda değer ilerleme gösterirler. Söyleyip yazdırma bir alıştırmadır, bir test değildir, ve öğrencilere, hatalar yapmak için düşük İngilizce kabiliyetinin bir işareti olmadığı veya, kelimeleri veya parçaları anlamak için başarısız olma işareti olmadığı vaadinin verilmesi iyi olur.


Metinler seçme, bir öğretmenin, büyük ölçüde, özel bir sınıfın yetenekleri ve ihtiyaçlarına dayanan bir kararıdır. Her şeyden önce  öğrencilerin ilginç metinleri bulması gereklidir.


Ortalama yetenekteki sınıflara söyleyip yazdırma ile hali hazırda çalışılan yapıları ve kelime bilgisini güçlendirecek daha fazla veya  daha az kendi seviyelerinde olan metinler verilmesi iyi olur. Düşük-seviye sınıfları, eski yapı ve kelime bilgisini yeniden işleyip kullanılır hale getirilen metinlere gereksinim duyabilir. Daha yüksek bir şekilde motive olmuş sınıflar için, yeni yapılar ve aşina olunmayan kelime bilgisi, söyleyip yazdırma ile, bir izleme faaliyeti olarak metin içinden öğrencilerin anlamı tahmin etmesi ile sunulabilir.


Metinler, doğrudan ders kitabından gelebilir, bir ders kitabı pasajının değiştirilmiş bir biçimi olabilir, veya öğretmen tarafından oluşturulmuş olabilir. Eğer, gerçek kaynak malzemesi, gazetelerden ve dergilerden seçilenleri kullanmak, genellikle öğretmenlerin ilk akıllarına gelenler olsa da hayal ürünü roman veya öyküyü, şiiri, mektupları, e-posta metinlerini ve diyalogları hariç tutmayın.


Kaydedilmiş radyo veya TV diyalogları, veya, ya gerçek ya da el yazısı olmuş konuşmaların kayıtları, metinler olarak hizmet edebilir. Bu, gerçekliğin bir yönünü ekler ve öğrencileri diğer seslere ve vurgulara (ağızlara) maruz bırakır.


Öğrenciler,  kendi kendilerine sırayla metin seçebilir.  Orta ve üst seviye paragraflar veya birlik olmuş bağlantılı daha uzun parçalar metin kullanılabilirken, daha düşük seviyelerde genellikle tek cümlelerin bir serisini kullanmak daha iyidir.


Bir söyleyip yazdırma alıştırması sürecinde, öğrenciler çoğunlukla biçim üzerine konsantre olurlar. Bir tartışma veya münakaşaya sürükleyecek metin kullanma, öğrencilere metnin anlamına odaklanmalarına, ve konu hakkında kendi kendilerini ifade etmeleri için yapılar ve kelime bilgisini yeniden işleyip kullanılır hale getirmelerine izin verir. Dinleme yetenekleri gibi, okuma ve yazma, söyleyip yazdırma sürecinde pratiği yapılabilinir.


Bir tartışmadan sonra tamamen entegre olmuş bir faaliyet olur.


Öğretmen, aynı zamanda, bir konuşma alıştırması olarak sorulabilecek ve yanıtlanabilecek bazı kavrama soruları hazırlayabilir.


Tüm sessiz harfleri veya çift harfleri bulma, belli harf birleşimlerini bulma (örneğin, tüm th’ler veya tüm –ly zarfları) , belli bir fonemin farklı hecelemeleri (örneğin yaptı, gün, kırmak, ödemek, tartmak, kül rengi)  veya bir konuyla pişirme/tatiller/spor gibi) ilgili tüm kelimeleri bulma gibi, noktaları ayıran dikkat için, metin, aynı zamanda işletilebilir.


Bir dictogloss giydirmek:


Geleneksel söyleyip yazdırmanın bir eleştirisi, herhangi bir anlamı olan bir iletişim daha çok dilin papağan gibi tekrar edilmesi ve biçim üzerine odaklanmasıdır. Konuşkan yaklaşımın geliştirilmesiyle, söyleyip yazdırmanın, dictogloss’un yeni bir biçimi ortaya çıktı.


Söyleyip yazdırmanın bu değişiminde, öğrenciler basit bir şekilde dinlerken, metin, öğrencilere normal bir konuşma hızında önce okunur.


Öğrenciler not alırken,  fakat, her şeyi kelimesi kelimesine yazmağa çabalamadan metin, azıcık daha yavaş bir şekilde tekrar okunur. Ondan sonra öğrenciler çift yapılır ve notlarını, mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde  metni tekrar oluşturmaları için kullanırlar.


Öğrenciler, metni yazmak ve orijinal metne göre metinlerini karşılaştırmaları için birbirini kaynak olarak kullanır ve, hem biçim hem de metinde farklılıkları belirlemeleri istenilir ve, yapıda veya hecelemede herhangi bir hatayı belirlemeleri istenilir.


Geleneksel söyleyip yazdırmağa benzemez  bir şekilde, dictogloss, dört yeteneğin tümünü içine alır: dinleme, metnin ilk okunduğu zaman;  yazma, hem notlar hem de son sürümde; notları, ortağın notlarını ve orijinal metni okuma; ve konuşma, ikili iken öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları.  Biçim değil, anlam üzerine öğrencilerin dikkatleri odaklanırken bu söyleyip yazdırma stili, bir iletişimsel yazma faaliyeti olur.


Dinlemek için nedenler:


-Söyleyip yazdırma, öğrencilerin konuşulan ve yazılan kelimenin ilişkisi ile karşı karşıya bırakır. İngilizce gibi fonetik-olmayan bir dilde, kelimelerin yazılı biçimlerinin telaffuzu, aynı zamanda onların  konuşulma biçimlerinin hecelenmesi, güç olabilir. Bu, farklı bir alfabe ile uğraşan öğreniciler için bilhassa zordur.


-Söyleyip yazdırma, iletişimsel dinleme faaliyetlerinde öğrencilerin sık sık yaptığı, anafikri elde etmek için dinlemekten ziyade, ayrıntılar için dinleme pratiği sağlar.


-Söyleyip yazdırma, öğrencilere , aksi takdirde kontrol edilmemiş olarak kalacak dinleme, yapı ve hecelemedeki hatalarını teşhis etmeğe ve düzeltmelerine izin verir.


-Söyleyip yazdırma, yazılmış yapıları düzeltmelerini takviye eder ve yazma yeteneklerini geliştirebilir.


-Araştırma, öğrencilerin düzenli söyleyip yazdırmalar yaptıkları zaman dinleme yeteneklerinde anlamlı ilerleme gösteriyor –diğer dinleme faaliyetleri yaptıkları eşit bir zaman miktarını harcadıkları zamandan daha fazla ilerleme.* İngilizce Öğretmeni Y.Müh. Naim Uygun tarafından İngilizce aslından çevrilmiştir.
Web sitesi: http://www.pekiyi.150m.com  
E-posta:  dersogren@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here