Liberal, tarihi misyonu olarak solu arkadan bıçaklar.

Liberal görüşler muhafazakar sermayedarların medyasında boy göstermesi ve orada sola karşı saldırı yapmaları ne anlama gelmektedir?
Liberal demek sol düşmanı mı demektir?
Neden liberal partiler gelişmiş ülkelerde genelde sağ partiler ile ittifak içinde olmuştur?
Bu sorulara kısaca yanıt verirsek; liberal yaşam tarzı ve görüşü muhafazakarların gölgesinde kendilerine yaşam alanı bulmaktadır.
Liberal anlayış, muhafazakarların artıklarından beslenerek ayakta kalmaya çalışan bir anlayıştır. Liberallerin savunma mekanizmasına bakarsanız, muhafazakarların hatalarını düzeltmek için onlardan daha çok onlar olurken, savunma mekanizmalarını sol dünya görüşünün argümentleri içinde, olaylardan bağımsız olarak ortaya koymaktalar.
Liberal bir düşüncenin yazısını okurken; “vay be ne büyük demokrat, müthiş tarafsız “ diye düşünebileceğiniz argümentlere rastlarsınız. Aslında orada demokrasinin ve sol düşüncenin kelimelerini kullanırken, muhafazakarların bir açığını kapatma telaşını görürsünüz. Liberaller dünya görüşü içinde kendilerini hep haklı ve üstün görme telaşı içindeler, fakat yaptıkları işler genelde bir baskı aracını ya göstermemek için olayın önüne perde işlevi görmek, ya da hepten yok sayarak o olay hakkında hiç görüş belirtmemelerin de yatar.
Günümüz dünyasında AKP gibi muhafazakar bir partinin yönetiminde olan ülkede bir çok çelişki iç içe yaşamakta olmamıza rağmen liberallerin büyük gayretleri ile sanki güllük gülistanlık bir ülkede yaşıyormuş hissine kapılabiliriz. Ekonomide her şey yolunda olduğunu düşünebilir, yapılan zamları aslında bir düzenleme olduğunu, bütçe açığının ve cari açığın gelişmenin bir göstergesi olduğu hissine kapılabilirsiniz.
Gelmekte olan tehlikeleri hep yok sayan, önemsemeyen liberal düşünce, yürütmede sorumluluk paylaşmadıkları içinde her türden sorun karşısında temiz kalma becerisini gösterecek argümentlere sahiptirler.
Liberaller toplum mühendisliği ile önemini artırmış, toplum mühendisliğinin propaganda ve ajitasyon işlevini gönüllü olarak yerine getirmiştir.
Liberal düşünce ve liberal insan her türden mezhep ve ırktan insanları kendi içinde çabuk kaynaştırmakta ve biçimlendirebilmektedir. O yüzden liberal insanın rengi, cins, ırkı olmaz.
Kapitalizmin varlığının korunması için liberallere ve liberal düşünceye hep ihtiyaç vardır. Çünkü muhafazakarların belirli bir ideolojisi ve duruşu vardır ve kolay kolay eğilemezler ve çatlaklara karşı hemen önlem alamazlarken, liberaller onlar yerine bu çatlakları doldurur ve eğilirler ve sonuç olarak muhafazakar düşüncenin iktidarda kalması için projeler üretirler, onlar adına cevap verirler ve toplumu yönlendirirler.
Liberallerin bugün Müsiad üyesi patronların yanında çalışıyor olmaları, onların verdiği reklamlar ile gazetelerinden maaş alabilmeleri tesadüfi değildir. Bugün sola ve özgürlüklere karşı sinsi düşman olmaları tesadüfi değildir, çünkü yapıları gereği öyle olmak zorundalar.
Bir çok insanın ileri demokraside yaşadığı duygusunu yaşatabilmeleri, liberallerin başarısı olarak okumak gereklidir, onların sayesinde muhafazakar parti iktidarını güçlendirmekte ve baskıcı rejimini her alana yaymaktadır. Bugünkü muhafazakar iktidar din özgürlüğünü tamamı ile ortadan kaldırmış, kendi inancını her alanda baskı aracı olarak kullanmaktadır. Kendisine karşı gelen her türlü eleştiriye karşı hoşgörüsü gün geçtikçe kaybolması, baskı rejimini daha da güçlendirdiği anlamına gelir. Halkların özgürlükleri liberallerin yazılarında bir kelime olarak kalması tesadüfi değildir, halkların kültürleri, dilleri, inançları 12 Eylül faşist rejimde olduğu gibi baskı altında olması, toplu tutuklulukların her an olması tesadüfi değildir ve bütün bu gelişmeler liberallerin yarattığı ortamın bir sonucudur.
Eğer bir liberal, efendisine karşı söz söylemeye kalktığında iktidarın baskısından nasibini almaya adaydır.
Liberaller son dönemde sol ve sol ideolojilere doğru yanaşmaları artan baskılardan pay almalarına bağlıdır, çünkü yaşama alanları kaybetmekteler. Muhafazakarlar artık gölgelerini eskisi gibi uzun tutmuyor, işlerine gelmeyeni gölgelerinden kovmaya başlamışlardır.
Solcuların bu durum karşısında yapması gereken; liberal düşüncede olmuş, onlar için çalışmış olanları kendi yanlarına almamasıdır, çünkü liberaller ilk fırsatta yine kovulduklara yere gönüllü gidecek ve solu her zaman yaptıkları gibi arkadan bıçaklayacaklardır.
Liberaller her ortama uyum sağlarlar, bunun en iyi örneğini her dönem gazetelerde köşe yazarı konumunda olan yazarlara ve gazeteci kisvesi altında arabuluculuk rolünü oynayanlara bakarak görebiliriz.
Sol, hiç biz zaman liberallere arkasını dönmemelidir, yanına dost olarak almamalıdır, çünkü liberal düşünce tarihi misyonu gereği arkadan bıçaklama eğilimi içindedir ve fırsatını bulduğunda bıçaklar. 12 Eylül yenilgisi sonrası yaşanan olaylara bakarak bunu daha ayrıntılı şekilde görebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.