Londra Kıbrıs festivalleri hakkında…

ESAT MUSTAFA* / LONDRA – Bilindiği üzere Londra’da Mayıs ve Haziran aylarında Kıbrıslı Türkler tarafından iki ayrı festival düzenlendi. Birincisi 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde, özel bir şirket tarafından, “Festival of North Cyprus (Kuzey Kıbrıs Festivali)” adı altında ve ikincisi de 25 Haziran tarihinde, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (KONSEY) tarafından, Kıbrıslı Türklerin adadan göçe başlamasının 100’üncü yılını anmak için, ilk kez düzenlenen 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali.

Aslında Londra’nın Islington bölgesinde bulunan ve prestijli bir yer olan The Business Design Centre’de düzenlenen etkinliğe, sadece reklam ve ticari amaçlı bir fuardan ibaret olduğu için, ‘festival’ adı verilmesi bence doğru değildi.

Etkinliğin önce 5, 6 ve 7 Mayıs, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağı hakkında bilgiler verilerek reklamlar yapıldı ancak daha sonra, etkinlik günleri sadece 5 ve 6 Mayıs tarihleriyle sınırlandırıldı.

Etkinlik, Kıbrıs’tan gelen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Çevre Bakanı Sunat Atun’un birer konuşması ile, 5 Mayıs Cuma günü açıldı.

Yapılan açıklamalarda, reklamlarda ve açılış konuşmalarında, festivalin Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılması, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ve özellikle gençlerin KKTC’deki hizmetlerden yararlanması hedeflendiği belirtilerek, kapanış konuşmasında ‘festivalin’ ‘amacına ulaşıldığı’ da ifade edildi.

Ben organize edilen etkinlikte hem Cuma hem de Cumartesi günleri bulunduğum için izlenimlerimi açık ve net olarak ifade etmek istiyorum ki, festivalin birinci günü tam bir fiyaskodan ibaretti. Standlar bomboş, ‘festival’ yerinde sadece görevlilerle yetkililerden oluşan bir ortam hakimdi ve ziyaretçi sayısı yok denecek kadar azdı.

Cumartesi günü durum biraz farklıydı, festivale olan ilgi daha iyiydi ancak ziyaretçi sayısı kesinlikle beklentilerin çok altındaydı ve festivale katılan gençlerle yabancıların sayısı yok denecek kadar azdı.

Ben stand görevlileriyle yakından ilgilendim ve şikayetlerine de bizzat şahit oldum. Bazı standlara tek bir ziyaretçinin bile ilgi göstermemesi, şikayetlerin boyutunun kanıtıydı.

Tam bir başarısızlıkla sonuçlanan festivalin yapılması bence çok sakıncalıydı çünkü KKTC bütçesinden ayrılan ve yüzbinlerce sterlin değerinde olan o paralar, ülkemizde çok daha acil durumda olan sağlık, sosyal yardım veya eğitim hizmetleri için harcanabilirdi.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 25 Haziran tarihinde, Leyla Kemal’in başkanı olduğu KONSEY tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kültür Festivali için çok daha farklı izlenimlerim oldu: KONSEY’e bağlı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen ve Kıbrıslı Türklerin kültürünü yaşatan o festivale İngiltere’nin dört bir yanından, aileleriyle birlikte akın akın gelen ziyaretçiler, sayılarıyla festival alanını adeta boğmuştu. Ziyaretçi sayısının tahmin edilemeyecek kadar çok yüksek olması, bölgedeki trafiği de olumsuz etkilemişti.

Bölgedeki trafiğin saatlerce kilitlendiğine ve birçok ziyaretçinin festival alanına girmeyi başaramadan geriye dönmek zorunda kaldığına bizzat şahit oldum.

Kıbrıs Türk mutfağının çok güzel tanıtıldığı ve Kıbrıs Türk Kültürünün çok başarılı olarak yaşatıldığı muhteşem festivalde, tüm standlara olan ilgi oldukça yoğundu, hatta ziyaretçilerden gelen taleplerin karşılanmasında, doğal olarak büyük zorluklar da yaşanmıştı.

Etkinlikten sonra, gazetelerde yapılan açıklamalara göre, festivale tahminen 20 bin ziyaretçi katılmıştı. Bu rakam, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen, sözde Kuzey Kıbrıs Festivali’ne katılan ziyaretçi sayısının en az 100 katı kadardı.

KONSEY tarafından büyük bir başarıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kültür Festivali ile ilgili, güvenilir kaynaklardan edindiğim bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşmakta yarar görüyorum:

Festivalin gerçekleştirilmesi için, etkinlikten bir yıl önce, KONSEY KKTC’den maddi destek ister ancak alınan yanıt, böyle bir etkinlik için, özel bir şirketin görevlendirildiği doğrultusunda olur.

Alınan yanıt üzerine KONSEY, görevlendirilen şirket sahibi ile temas kurar ve festivalin gerçekleştirilmesi için, birlikte çalışmayı önerir.

Şirket sahibi, ekonomik nedenlerden dolayı öneriyi reddederek, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde festivali tek başına hayata geçirir.

Şirket sahibinin olumsuz tutumu, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler ve özellikle sivil toplum kuruluşları arasında şok etkisi yaparak, etkinliğe olan ilgi çöküntüye uğrar ve festival tam bir başarısızlıkla sonuçlanır. Kıbrıs’tan gelen ve festivale katılan şirketler, masraflarının bile karşılığını alamaz olurlar.

KONSEY ise KKTC’den hiçbir katkı almadan, bir yıllık yoğun çalışmadan sonra gerçekleştirdiği Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni büyük bir başarıyla tamamlayarak, toplumun takdirini kazanır.

KONSEY, KKTC’deki tüm siyasileri ve TC Başbakan yardımcısı ve Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanı da festivale davet eder. TC Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş etkinliğe katılarak bir de konuşma yapar ancak KKTC’den hiçbir yetkili festivale katılmaz olur.

Edinilen bilgilere göre, KKTC devletini temsilen meclis başkanının festivale katılması için karar alınır ve bu amaç için uçak bileti de sağlanır ancak Kıbrıs görüşmeleri nedeniyle, ülkeden ayrılan Cumhurbaşkanı, görevini meclis başkanına verdiği için, meclis başkanı ülkesini terk edemez olur.

Londra’da KONSEY tarafından düzenlenen ve büyük bir başarıyla sonuçlanan 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline KKTC meclis başkanının katılamaması üzerine, bu amaç için herhangi bir milletvekili veya müsteşarın bile temsilci olarak görevlendirilmemesi, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıs Türk Toplumu tarafından üzüntü ile karşılanır.

_________________

* ESAT MUSTAFA: İngiltere Yağmuralan Derneği Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.