Madde nedir?

Neydi sahiden madde?
Ağırlığı ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye… Ya da matah bir deyimle uzay boşluğunda yer kaplayan her şeye…

Bir de boşlukta yer kaplamayan ama, ağırlığı çok daha fazla olan maddeler var tabii. Uzay boşluğunda olmayan ama belleklerimizdeki boşlukları işgal eden ağırlığınca “madde”ler.

Vaktiyle 141-142 inci maddeler. 163üncü maddeler. 1402’ler…

Bunlar da omzumuzu çökerten maddeler olagelmiştir.

Eskiden dünya öküzün boynuzları üzerinde dururdu derlerdi. Şimdi de düşünenlerin omuzları üzerinde duran dünyanın da bir ağırlığı hacmi var elbet!

Şimdi geliniz maddeleri sınıflandıralım. Kimyevi maddeleri biliyorsunuz, katı, sıvı ve gaz. Katı tutmuş, sıvı kaçırmış, gaz da uçurmuş…

İnsanların oluşturdukları maddeleri de biliyoruz, geçici madde ve kalıcı madde diye aslında her ikisi de zamanla geçici olan ama etkilerine göre KALICI ve GEÇİCİ etkiler bırakan maddeler diye ayrılabilir. Mesela insanlara kalkıp “direnme hakkı” diye düpedüz saldırma yolu gösteren, aydınların, sanatçıların katledilmesine olanak verip “tarih suçlularını” beraat ettiren maddelerin ve memleketin idaresine “el koymaya” olanak veren iç hizmet kanunlarının “cumhuriyeti koruma ve kollama gereği” gibi maddelerin etkileri kalıcı olmuştur!

Hangi maddeyi getirirseniz getiriniz, insan oğlu ne de olsa “çiğ süt” (sıvı madde!) emmiştir ve tüm bu maddeler de insanlık onuru nezdinde uçup gidecektir bir gaz madde gibi!
Yâni efem, hulasa, maddeler çözmüyor, düğümlüyor çok kez.

Ama madde nedir hâlâ yordayamıyoruz. Şu hayatımızı şekilden şekile sokan maddeyi bir elimize geçirsek te…

Sahi neydi madde?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here