Masumiyetin faili Reyhanlı

Reyhanlı’da gerçekleştirilen terör saldırısının dış politika, güvenlik, sosyolojik boyutları üzerine söz edilebilir.

Ulusal ya da uluslar arası reel siyasetten söz açıp bugünkünden farklı politikalar üretmenin imkansızlığı vurgulanıp Cengiz Çandar gibi Orta Doğu’da söz sahibi olmanın maliyeti dersiniz ya da bir başka köşe yazarının ifade ettiği gibi benzer olayların önlenebilmesi için AB ile ilişkilerin önemini vurgularsınız…

BOP dersin, yeni dünya düzeninde haritaların yeniden şekillendirildiğinden, küreselleşmenin siyasi boyutundan, terörizmin insanlık dışı olduğundan bahsedersin ama bunların hiçbiri Reyhanlı halkının masumiyetinin maruz kaldığı saldırıyı mazur göstermez, açıklamaz.

Boston Maratonu bombalaması ertesinde ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama eylemi yapanları anlamaya yönelik içlerinde yetişen bu insanların neden bu eyleme kalkıştıklarının sorgulanmasının gerektiğine dikkat çekti.

Terör eyleminin makul bir zemini olamaz. Ancak Çandar’ın dediği gibi uluslar arası politika gereği ortada ödenmesi gereken bir maliyet varsa bile bedeli ne olursa olsun bu maliyetten kaçınmak lazım. Savaşın maliyeti olur ama barışın, huzurun maliyetinin hesabı tutulmaz.

Barış hesabı tutulmayacak, tutulamayacak denli değerlidir.

Güvenlik güçleri olayın faillerine ilişkin kanıtlata ulaşır. Failler bulunur. Ancak saldırının zeminini besleyen nedenler ortadan kaldırılmazsa benzer koşullarda yaşayan diğer bölgelerde de benzer eylemlerin gerçekleşebileceğini söylemek için gizli bilgilere sahip ya da güvenlik uzmanı olmak gerekmez.

Sorun bu eylemin gerçekleşmesine ilişkin zemini besleyen nedenlerin neler olduğu ve ortadan kaldırmak için ne yapılması gerektiğidir.

Hangi reel politik gerekçeler bu insanlık dışı eylemi olanaklı hale getirmiştir?

Mesele budur….

Bu aşamada “Ben bilmem” noktasındayım. Ama bilenlerin en başta iktidarın, muhalefetin, siyaset bilimcilerin kısaca “Ben bilirim” diyenlerin. Bulundukları konum ve donanımları gereği bilmek zorunda olanların bu konuda vakit kaybetmeden bir ortak akıl üretmeleri gerekiyor…

Ve bunu kim yaptıysa, sonunda kendilerinin çürüyeceği bir çukuru kazdıklarının ve yararsız bir eylem olduğunun sergilenmesi de olayın bir diğer boyutudur.

Temennilerden, suçlamalardan vazgeçip gerçekten samimi olmanın ve gündelik siyasete pirim vermeden düşünmek bile istemediğimiz olası olabilecekleri önlemek için gerekenleri yapmanın zamanıdır…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.