Mayınlı araziler tarıma açılıyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, açılan ihale ile Mardin ve Suriye arasındaki kara sınırında bulunan, 45 milyon 326 bin 447 metrekare yüzölçümlü alandaki mayınlar (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmat temizlenecek.


Mayınlı arazinin Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan olması halinde bunun tamamı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde olması halinde ise sadece temizlenen saha tarımsal faaliyete açılacak. Ancak, bu bölgedeki askeri yasak bölge ve sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi (SFGS) için ihtiyaç duyulacak alanlar, bu uygulamanın dışında tutulacak.


Bölgedeki mayınların 5 yıl içinde temizlenmesi öngörülürken, tarımsal faaliyetlerde kullanma süresi de mayın temizleme dahil azami 49 yıl olacak. Söz konusu ihale, 15 Şubat 2006 tarihinde saat 14.00’de Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından “kapalı teklif usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale için katılımcılardan geçici teminat bedeli olarak 266 bin YTL alınacak. Teknik şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları, 24 Ocak 2006 tarihi mesai saati bitimine kadar Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne verilecek.


İhalede, kullanım süresi açısından en uygun teklifler değerlendirilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.