‘Mayınsız Türkiye’ kampanyası

Mayınsız Türkiye Girişimi’nden yapılan açıklamada, kara mayınlarının başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ekonomik gelişmeyi de engellediği vurgulandı.


Mayınların doğası gereği ayrım yapmayan silahlar olduğu, savaştan sonra da zarar verdiği ifade edilen açıklamada “Barış ilanından sonra da barışı tanımazlar” denildi.


Açıklamada, 1992’de Avrupa ve ABD’de, birkaç sivil toplum kuruluşunun başlattığı kampanyanın, 1997’de, kara mayınlarını yasaklayan Ottowa Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle sonuçlandığı belirtilerek, Türkiye’de de kara mayınlarının temizlenmesi talebinin her alanda yinelenmesi gerektiği vurgulandı. (ANKA)


KONFERANS


Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Sosyal Demokrasi Vakfı, Düşünce Suçuna Karşı Girişim İsviçre Anti-personel Mayınların Yasaklanması Kampanyası ve Medico International 2003’de ortaklaşa Dünyada ve Türkiye’de Karamayını ve Çözüm Önerileri Konferansı toplamıştı.


Konferansın İstanbul Bildirgesi şöyleydi:


Dünyada ve Türkiye’de Kara Mayınları


Her hafta çoğu masum ve korunmasız sivillerden ve özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişiyi öldüren veya sakat bırakan, ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılanmayı engelleyen, mültecilerin ve iç göçe maruz kalmış kişilerin yurtlarına dönmelerine manî olan ve yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticeler yaratan anti-personel mayınların neden olduğu acılara ve kayıplara son vermeye kararlı olan, dünya ölçeğinde yerleştirilmiş anti-personel mayınlarla mücadeleye etkin ve koordine bir biçimde katkıda bulunmada azami gayreti gösterme ve bu mayınların imhasının gerekliliğine inanan,


Türkiye’deki mayın ve patlamamış patlayıcı sorununun ve çok yakın gelecekte mayından arındırılmış bir Türkiye için uluslararası desteğin ve Türk yetkililer ve insan hakları örgütlerince zaten  üstlenilmiş olan çabaların sürdürülmesi gerekliliğinin farkında olan,


 “Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin Ve Devredilmesinin Yasaklanması Ve Bunların İmhası İle İlgili Anlaşma”yı eş zamanlı olarak resmiyete koyan 6 Nisan 2001 tarihli Türk-Yunan  Anlaşması’nın öne- minin farkında olan ve böyle bir ortak eylemin bölge barış ve istikrarına katkıda bulunacağı kesin olarak inanan,


Biz, “Dünyada ve Türkiye’de Kara Mayınları Konferansı” katılımcıları; Türkiye Büyük Millet Meclisince 12 Mart 2003 tarihinde “Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Saklanmasının, Üretiminin ve Nakliyesinin Yasaklanması ve Mayınların İmhası Anlaşması” katılım yasasının onaylanmasını ve 14 Mart 2003 tarihinde yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor, anti-personel mayın felaketine karşı mücadelede Türk yetkililerin ve Türk sivil toplum örgütlerinin kesintisiz taahhüt ve gayretlerine takdirimizi belirtiyor,


Türk ve Yunan hükümetlerinin anlaşmanın onaylanması için gerekli tüm adımları atmasını övgüye değer buluyor; Türk ve Yunan hükümetlerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne ilişkin tasdik ve katılım araçlarını kısa bir zaman çerçevesinde, 15-19 Eylül 2003 tarihlerinde yapılacak olan Katılımcı Devletlerin 5.Toplantısından önce bir araya getirmelerinin önemini vurguluyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.