MHP’de taktik savaşı

MHP’de 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından olağanüstü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalefetin delegelerden topladığı 543 imzayı genel merkeze teslim etmesinin ardından, genel merkez ile muhalifler arasında “kozlar dönemi” başladı. MHP yönetiminin kurultay için imza veren il ve ilçe yönetimlerini “sil baştan” değiştireceği de iddia ediliyor.

MHP’de olağanüstü kurultay toplansa dahi genel başkanlık seçimi yapılamıyor. Bunun için önce partinin tüzüğünün değişmesi gerekiyor. Tüzüğün değişikliği için topladıkları 543 imzayı genel merkeze ileten muhalif kanat, taleplerine 15 gün içinde yanıt verilmesini bekliyor. “Olumsuz yanıt verilirse, mahkemeye gideriz, kayyum yoluyla olağanüstü kurultay toplanır” diyen muhaliflerin, yargı sürecindeki en büyük kozu da Türk Medeni Yasası. Muhalefetin çıkış noktasını yasanın “Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir” hükmünü içeren 75’inci maddesi oluşturuyor.

İmzacılar ayıklanacak

Genel merkez ise olağanüstü kurultay tartışmalarında parti tüzüğüne güveniyor. Tüzükte, olağanüstü kurultay için imza toplanması yönünde bir süre sınırı bulunmazken genel merkezin de değerlendirme yapmak için bir zaman aralığı yer almıyor. İlçe ve il kongrelerinde delege yapısını değiştirmeyi hesaplayan Genel merkez, muhalif imzacı delegeleri de böylece ayıklayacak. Bu strateji doğrultusunda gelen imzalar, ilçe kongresine kadar parti yönetimi tarafından tek tek incelenecek.

Tüzüğün 63. maddesi

Genel merkezin bir diğer güvencesi ise tüzüğün 63. maddesindeki “Olağanüstü büyük kongre toplantılarına Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu’nca gerek görülen hallerde veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin imzaları ile birlikte noterce onaylı yazılı talebi üzerine çağrılabilir” hükmü. Genel merkez, maddedeki “çağrılabilir” ifadesine vurgu yaparak, olağanüstü kurultay zorunluluğu bulunmadığını belirtiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.