Muhalefet, Meclis’te direnişe hazırlanıyor  

Adalet Yürüyüşü’nün 9 Temmuz’da İstanbul’da geniş katılımlı bir mitingle sona erdirilmesinden sonra muhalefet, 11 Temmuz’dan itibaren Meclis’te zorlu bir içtüzük mücadelesine hazırlanıyor

“Adalet Yürüyüşü” nün 9 Temmuz’da İstanbul Maltepe’de geniş katılımlı bir mitingle sona erdirilmesinden sonra muhalefet, 11 Temmuz’dan itibaren Meclis’te zorlu bir içtüzük mücadelesine hazırlanıyor. AKP, “tek adam” rejimini pekiştirmek, Meclis’i tamamen işlevsiz hale getirmek ve muhalefetin sesini daha da kısmak için hazırladığı içtüzük değişikliğini MHP’nin desteğiyle geçirmek için Meclis tatilde olduğu halde gelecek hafta Anayasa Komisyonu’nu çalıştıracak.

AKP’nin, “Anayasa’ya uyum için 15-16 maddelik sınırlı bir değişiklik“ diye sunmaya çalıştığı içtüzük değişikliği önerisini cuma günü Meclis’e sunması bekleniyor. AKP’nin MHP’ye sunduğu taslak metin, görüşmeler başlamadan tepki yarattı.
AKP’nin teklifi, Meclis çalışmalarının “hızlandırılması” gerekçesiyle muhalefet partilerinin grup önerisi vermesini ve bu öneri üzerindeki konuşma sürelerini 5 dakikayla sınırlandırmayı öngörüyor.

Yasama sürecinde iktidarı uzlaşmaya zorlamak için muhalefetin başvurduğu, “yoklama ve karar yeter sayısı isteme” yöntemi, AKP’nin içtüzük önerisine göre artık kullanılamayacak. Taslağa göre partiler ancak belirli aralıklarla yoklama talebinde bulunabilecek. Böylelikle iktidar partisi yoklama kaygısı yaşamayacağı için sınırlı sayıda katılımla da istediği yasayı çıkarabilecek.

Disiplin sopası
İçtüzük taslağında muhalefeti “disiplin” tehdidiyle baskı altına almaya yönelik düzenlemeler de dikkati çekiyor. Genel Kurul salonundaki yasaklara “döviz ve pankart getirmek ve çalışma düzenini bozucu herhangi bir materyali Genel Kurul salonunda bulundurmak” da eklenecek. Bu hükme aykırı hareket edenlere disiplin cezası verilecek.

CHP ve HDP kavgaya hazır
MHP’nin iktidara desteğine karşın muhalefet partileri CHP ve HDP, içtüzük değişikliğine karşı zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

TBMM Anayasa Komisyonu’nun CHP’li üyelerinden Murat Emir, içtüzük önerisinin yalnızca MHP ile paylaşıldığına dikkati çekerek, “Erdoğan’ın ‘uzatmayın bitirin’ talimatıyla hazırlanan 15-16 maddelik değişikliğin muhalefetin sesini iyice kısmaya yönelik düzenlemeleri içerdiğine şüphe yok” dedi. Adalet Yürüyüşü’nün “hak arama yolları kapatıldığı” için başladığına dikkati çeken Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hak aramanın en temel yollarından birisidir parlamento çalışmaları. AKP, mevcut iç tüzüğü kötüye kullanarak zaten Meclis’i işlevsiz hale getirmişti, yasalar Meclis’te değil Saray’da yapılıyordu. Şimdi Meclis’i tamamen göstermelik hale getirmek , muhalefetin sesini daha da kısmak istiyorlar. Bütün yetkileri tek kişide toplamak için Anayasa’yı değiştirmek isterken, nihai hedefin parlamentonun kapısına kilit vurmak olduğunu söylüyorduk zaten. Ama bilsinler ki sessiz kalmayacağız, bu antidemokratik ve otoriter anlayışa Meclis’i dar edeceğiz”

TBMM’yi notere dönüştürme çabası
Anayasa Komisyonu’nun HDP’li üyelerinden Meral Danış Beştaş da Meclis’i uzun bir süreden beri sayısal çoğunluğa dayanarak istediği gibi çalıştıran iktidarın, muhalefetin son derece sınırlı söz hakkına bile tahammül edemediğini söyledi.

Meral Danış Beştaş, “Bütün baskılara rağmen sindiremedikleri muhalefeti içtüzük değiştirerek sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. İktidarları döneminde bir “noter ‘gibi çalıştırmak için ne gerekirse yaptıkları Meclis’i tam bir notere dönüştürmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, direneceğiz” diye konuştu. SEBAHAT KARAKOYUN – BİRGÜN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.