‘Muhtıra’ya karşı aydınlar bildirisi

205 gazeteci, yazar ve sanatçının imzaladığı 27 Nisan muhtırasına ilişkin bildiri, bugün, (8 Mayıs Salı), saat 11’de TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.


Basın toplantısına, çağrıcılardan Haluk Gerger, Ferhat Tunç, Sungur Savran, Necati Abay, Celalettin Can ve Berat Günçıkan katıldı.


Haluk Gerger’in okuduğu bildiri aynen şöyle:


“27 Nisan muhtırasına ve askeri darbeye hayır! Darbeci generaller yargılansın!


Bizler, aşağıda imzaları bulunan 205 yazar, sanatçı, gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak 27 Nisan muhtırasına ve muhtıranın içerdiği darbe tehdidine karşı emeğin güçlerini ve düşünce dünyasını duyarlı olmaya çağırdığımız aşağıdaki metni kamuoyuna sunuyoruz.


Türkiye, cumhuriyet tarihinin beşinci askeri müdahalesini yaşıyor. Genelkurmay 27 Nisan 2007 tarihli internet muhtırası ile bir kez daha düzenin silahlı bekçiliğine soyunmuştur. Bugün siyasi hayatın en önemli kararları muhtıranın talepleri doğrultusunda alınıyor. Anayasa Mahkemesi TSK’nın talebi doğrultusunda karar vermiştir. TSK, başlamış Cumhurbaşkanı seçimini yarıda durdurmuştur. Varolan parlamentonun  feshi ve yenisinin seçilmesi muhtıranın sonucudur.


Muhtıra açıkça darbe tehdidi savuruyor: “Türk Silahlı Kuvvetleri…gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir” ibareleri başka bir şekilde yorumlanamaz. Askeri darbenin ne anlama geleceği 12 Eylül rejiminin Türkiye’ye bıraktığı mirastan bellidir. Ordu, dün olduğu gibi bugün de ABD yandaşıdır, aynen AKP gibi. Askeri darbeler halklara karşıdır, kazanılmış hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Üstelik, 12 Eylül rejimi altında, Türk-İslam sentezini yerleştiren, din derslerini zorunlu hale getiren, böylece siyasal İslam’ın elini güçlendiren askeri yönetim olmuştur. Kısacası, büyük işçi ve emekçi kitlelerinin hayati çıkarları silahlı tehdit altındadır.


Üstelik, laikliği koruma kisvesi altında verilen ve fakat özünde emperyalizmin de müdahil olduğu egemenler arası iktidar mücadelesinin bir vurucu aracı olan bu muhtıra aynı zamanda başta Kürtler olmak üzere, TC’nin Türk olmayan bütün yurttaşlarını ve şovenizm karşıtı herkesi  “daimi düşman” ilan ediyor. Bildiride yer alan “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır” cümlesinin anlamı budur. Oysa Türk halkı Kürt halkının dostudur ve öyle kalacaktır, halkların kardeşliğini savunacaktır!


Siyasal İslam’ın etkisi ancak işçilerin ve emekçilerin çıkarlarını temsil eden bir siyasi mücadeleyle  ortadan kaldırılabilir. Ne gerekçe ile olursa olsun askeri darbeye karşıyız. Muhtıranın sahipleri suç işlemiştir. Bütün darbeci generaller yargılanmalıdır! Emeğin güçlerini birleştirelim. Bu muhtırayı geldiği yere, sanal dünyaya hapsedelim!
Bizler yazar, sanatçı, gazeteci ve insan hakları savunucuları olarak 27 Nisan muhtırasına ve muhtıranın içerdiği darbe tehdidine karşı emeğin güçlerini ve düşünce dünyasını duyarlı olmaya çağırıyoruz.


1- Haluk Gerger (Yazar)
2- Suavi (Sanatçı)
3- Ferhat Tunç (Sanatçı)
4- Sungur Savran (Yazar)
5- Halil Ergün (Sanatçı)
6- Perihan Mağden (Yazar)
7- İsmail Beşikçi (Yazar)
8- Necati Abay (Gazeteci-Yazar)
9- Eren Keskin (Avukat-İnsan hakları aktivisti)
10- Şanar Yurdatapan (Düşünce Suçuna Karşı Girişim Sözcüsü)
11- Aslı Erdoğan (Yazar)
12- Celal Başlangıç (Gazeteci)
13- Berat Günçıkan (Gazeteci-Yazar)
14- Celalettin Can (78’liler Türkiye Girişimi Sözcüsü)
15- Varlık Özmenek (Gazeteci-Yazar)
16- Mazlum Çimen (Sanatçı)
17- İlkay Akkaya (Sanatçı)
18- Kazım Genç (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı
19- Bilgesu Erenus (Sanatçı)
20- Rasim Öz (Avukat-Yazar)
21- Ragıp Zarakolu (Yazar-Yayıncı)
22- Fikret Başkaya (Yazar)
23- Kutsiye Bozoklar (Yazar)
24- Adnan Keskin (Gazeteci)
25- Ahmet Şık (Gazeteci)
26- Cezmi Ersöz (Yazar)
27- Doğan Erbaş (Avukat)
28- Hasip Kaplan (Avukat)
29- Feyza Hepçilingirler (Yazar)
30- Ahmet Abakay (ÇGD Genel Başkanı)
31- Hüseyin Biçen (ÇHD Genel Başkanı)
32- Selçuk Kozağaçlı (ÇHD Genel Sekreteri)
33- Şebnem Korur Fincancı (Doktor-Yazar)
34- Filiz Koçali (Yazar)
35- Veysi Sarısözen (Yazar)
36- Hakan Öztürk (Yazar)
37- Umur Hozatlı (Yazar-Yönetmen)
38- Mahmut Kılınç (Eski DEP milletvekili)
39- Emin Karaca (Yazar)
40- Demir Küçükaydın (Yazar)
41- Mehmet Güç (Gazeteci-Yazar)
42- Yüksel Genç (Gazeteci)
43- Nuri Fırat (Gazeteci)
44- Tülin Öngen (Öğretim Üyesi)
45- Tahir Hatipoğlu (Öğretim üyesi)
46- Fadime Gök (Öğretim üyesi)
47- Ahmet Öncü (Öğretim Üyesi)
48- Erol Balkan (Öğretim Üyesi)
49- Teoman Pamukçu (Öğretim Üyesi)
50- Ayşen Uysal (Öğretim Üyesi)
51- Neşecan Balkan (Öğretim Üyesi)
52- Ebru Voyvoda (Öğretim Üyesi)
53- Yavuz Yaşar (Öğretim üyesi)
54- Şükrü Erbaş (Şair)
55- Sibel Özbudun (Yazar)
56- Hasan Sağlam (Sanatçı)
57- Temel Demirer (Yazar)
58- Günay Aslan (Yazar)
59- Ragıp Duran (Gazeteci)
60- Orhan Miroğlu (Yazar)
61- Yusuf Çetin (Sanatçı)
62- Metin Yeğin (Yazar)
63- Mustafa Atıcı (Sosyal Demokrasi Partisi Milletvekili, İsviçre)
64- Hasan Kıyafet (Yazar)
65- Leyla Kıyafet (Yazar)
66- Şebnem Oğuz (Akademisyen)
67- Medeni Ferho (Gazeteci-Yazar)
68- Derveş M. Ferho (Brüksel Kürt Enstitüsü Başkanı)
69- Rojan Hazim (Yazar)
70- Hayri Erdoğan (Yayıncı)
71- İrfan Kaygısız (Sendikacı)
72- Ata Soyer (Hekim)
73- Gökhan Atılgan (Akademisyen)
74- Çiğdem Yalçın Pamukçu (İnsan hakları aktivisti)
75- Şiar Rişvanoğlu (Avukat)
76- Candan Yıldız (Gazeteci)
77- Alper Turgut (Gazeteci-Yazar)
78- Doğan Özgüden (Gazeteci)
79- İnci Tugsavul (Gazeteci)
80- Cafer Solgun (Gazeteci-Yazar)
81- Hasan Oğuz (Yazar)
82- Halil Dinç (Editör)
83- Mukaddes Çelik (Gazeteci-Yazar)
84- Mihriban Kırdök (Avukat)
85- Mehmet Ali Kırdök (Avukat)
86- Ayşe Yılmaz (İnsan hakları aktivisti)
87- Ali Keskin (Gazeteci)
88- Songül Özbakır (Editör)
89- Muharrem Demircioğlu (Editör)
90- Adnan Gül (Şair)
91- Cuma Boynukara (Yazar)
92- Atilla Birkiye (Yazar)
93- Tevfik Taş (Şair)
94- Atilla Tuygan (Editör-Çevirmen)
95- Ersen Olgaç (Çevirmen)
96- Nazan Bodur (Doktor-Mühendis)
97- Selçuk Eralp (Doktor)
98- Sinan Oza (Yazar)
99- Mustafa Mayda (DİSK/Cam Keramik-İş Gen. Merkez Yön.)
100- Cem Dinç (DİSK/Limter-İş Genel Başkanı)
101- Kamber Saygılı (DİSK/Limter-İş Genel Başkan Vekili)
102- Hüseyin Alemdar (Şair)
103- Cemil Gündoğan (Yazar)
104- Hasan Öztoprak (Şair-Yazar)
105- Özlem İşbilir (Editör)
106- Rahmi Emeç (Gazeteci-Şair)
107- Dinçer Sezgin (Yazar)
108- Hülya Tozlu (Yazar)
109- Hüseyin Habip Taşkın (Yazar)
110- Bilal Kayabay (Şair)
111- Hüseyin Can (Gazeteci-Yazar)
112- Özgün Bulut (Şair)
113- Necmi Selamet (Yazar)
114- Suzan Samancı (Yazar)
115- Uğur Kutay (Belgesel Sinemacı)
116- İrfan Uçar (Gazeteci)
117- Tuncay Atmaca (Yazar)
118- Yener Orkunoğlu (Yazar)
119- Turan Alptekin (Yazar)
120- Zafer Doruk (Yazar)
121- Şeref Bilsel (Şair)
122- Turabi Saltık (Yazar)
123- Ebru Uzdil (Gazeteci)
124- Tacim Çiçek (Yazar)
125- Alp Altınörs (Editör)
126- Şenol Gürkan (Editör)
127- İzzet Yaşar (Yazar)
128- Mehmet Desde (İnsan hakları aktivisti)
129- Hatice Aydemir (İnsan hakları aktivisti)
130- Ersin Sedefoğlu (İnsan hakları aktivisti)
131- Bilal Tanrıverdi (Gazeteci)
132- İbrahim Okçuoğlu (Yazar)
133- Ayhan Karahan (Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü)
134- Bilge Contepe (Yeşiller Türkiye Koordinatörü)
135- Aytül Derici (Bodrumca Gazetesi Sahibi)
136- Hatice Akdoğan (Yazar)
137- Deniz Tuna (Avukat)
138- Hacay Yılmaz (Yazar)
139- Memik Horuz (Gazeteci)
140- Doğan Genç (İnsan hakları aktivisti)
141- Rıza Dalkılıç (İnsan hakları aktivisti)
142- Şaban Dayanan (İnsan hakları aktivisti)
143- Veysi Altay (İnsan hakları aktivisti)
144- Ercan Kanar (Avukat)
145- M. Serdar Kayaoğlu (Yayıncı)
146- Vedat İlbeyoğlu (Yazar)
147- Gülseren Yoleri (Avukat)
148- Süleyman Kaplan (Şair)
149- Osman Erkan (Şair)
150- Ercan Demir (Avukat)
151- Nihat Ateş (Şair)
152- Seçkin Yaşar (Sinema yönetmeni)
153- Seza Mis Horuz (İnsan hakları aktivisti)
154- Mehmet Bakır (Gazeteci)
155- Özcan Yaman (Fotoğrafçı)
156- Suna Aras (Şair-Yazar)
157- Tomris Özden (İnsan hakları aktivisti -Yazar)
158- Roni Alasor (Gazeteci-Yazar)
159- Musa Kaval (Doktor)
160- Haydar Işık (Gazeteci-Yazar)
161- Aydın Dere (Gazeteci-Şair)
162- Tarık Günersel (Yazar)
163- Taylan Töral (Akademisyen)
164- Mustafa Peköz (Yazar)
165- Mehmet Özer (Fotoğrafçı-Şair)
166- İlyas Emir (Gazeteci)
167- Bülent Ulus (Editör)
168- Sevgi Tamgüç (Çevirmen)
169- Ahmet Önal (Yayıncı)
170- Zuhal Yıldırım (Müzisyen)
171- Rahşan Köse (Müzisyen)
172- Levent Canen (Müzisyen)
173- Yeşim Sönmez (Müzisyen)
174- Nurten Baydemir (Tiyatrocu)
175- Aykan Erden (Şair)
176- Doğan Emrah Ziraman (Sosyolog)
177- Hikmet Serbilind (İnsan hakları aktivisti)
178- Keleş Öztürk (Avukat)
179- Bayram Kaya (Yazar)
180- Nimet Tanrıkulu (İnsan hakları aktivisti)
181- İsmail Saymaz (Gazeteci)
182- Beyhan Aksoy (Sanatçı)
183- Maside Ocak (İnsan hakları aktivisti)
184- Özlem Gümüştaş (ICAD Türkiye Temsilcisi-Avukat)
185- Esra Çiftçi (Yazar)
186- Sait Çetinoğlu (Gazeteci)
187- Özcan Sapan (Yazar, yayıncı)
188- Mehmet Alagöz (Yazar)
189- Suna Parlak (Yazar)
190- Kemal Yalçın (Yazar)
191- Hasan Deniz (Gazeteci)
192- Nathali Baryou (Gazeteci)
193- Metin Fındıkçı (Şair)
194- Sabri Kuşkonmaz (Avukat, yazar)
195- Filiz Kılıçgün (Avukat)
196- Meral Hambayat (Avukat)
197- Bülent Aydın (Gazeteci, Almanya)
198- Deniz Yavuz (Yazar)
199- Ali Ertan Akgün (Avukat)
200- Behçet Çelik (Yazar)
201- Süreyyya Evren (Yazar)
202- Kemal Aytaç (Avukat)
203- Nevzat Karakış (Sanatçı)
204- Ruhan Mavruk (Şair)
205- Behçet Çelik (Yazar)”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.