Nefret Suçları Karşıtı Platform Girişiminden panel

Nefret Suçları Karşıtı Platform Girişiminden panel

0
PAYLAŞ

Nefret suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık, İslamofobi ve Antisemitizm, hoş görüsüzlüğün şiddet içeren bir göstergesi olup, sadece doğrudan mağdurlar üzerinde değil, aynı zamanda mağdurla ortak nitelikler taşıyan tüm topluluk üyeleri üzerinde de derin izler bırakır. Nefret suçlarının hedefi konumundaki gruplar ve bu gruplarla ortak nitelikleri paylaşan bireyler, dini inançları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri, ulusal özellikleri, siyasi eğilimleri, ana dilleri, fiziki veya zihinsel engel durumları gibi niteliklerine ilişkin önyargılı algılamalardan dolayı, çoğu kez şiddet içeren ayrımcılığa uğramaktadır. Nefret suçları, mağdurları ve onların ait olduğu grupları yıldırmak ve tecrit etmek üzere gerçekleştirilmektedir.

Başta nefret suçları olmak üzere, şiddet ve yıldırma içeren her türlü ayrımcılık, demokrasinin gelişmesi; ifade ve inanç özgürlüğü, kültürel çeşitlilik, barış ve diyaloga dayalı eşit haklar temelinde toplumsal bir mutabakatın sağlanmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu türden ayrımcı saldırganlıklar toplumsal bütünlüğü ve istikrarı da olumsuz olarak etkilemektedir.

Öte yandan, Türkiye’de konuya ilişkin yeterli yasal bir güvence söz konusu olmadığı gibi, var olan yasal mevzuat da yeterince ve gerektiği gibi uygulanmamaktadır.

Sorunlar çok boyutlu. Sivil toplum girişim ve örgütlerinin yapabileceği ise çok şey var. Öncelikle sessizliği bozmak, mağdurun yanında yer almak önemli. Nefret suçlarına karşı etkin bir mücadele için atılabilecek en önemli adımın mücadelenin ortaklaştırılması olduğu ise açık. Bu nedenle nefret suçları, ırkçı, etnik, dinsel her türlü ayrımcılık karşıtı çalışmalar yürütecek bir platform oluşturmayı öneriyoruz. Önerimiz bu türden daha önce atılan her türlü adımla ortaklaşmaya açıktır.

Önerilen platformun faaliyet kapsamı:

Nefret suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılığa karşı ayrı yasalar,
Başta medya olmak üzere, nefret suçları ve söylemi konusunda kışkırtıcı her türlü girişime karşı yaptırımı olan önlemlerin alınması,
Konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının, diğer taraftan Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası sözleşmelerin eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanması ve bu konudaki her türlü çekincenin kaldırılması,
Meclis içinde bu konuda “Nefret Suçlarıyla Mücadele Komisyonu”nun kurulması,
İşlenen nefret suçlarına ilişkin verilerin devletin ilgili kurumları tarafından toplanması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması,
Yargıç, savcı ve kolluk kuvvetlerinin nefret suçları konusunda eğitilmesi,
Nefret suçlarının mağdurlarına hukuki konular ve gerektiğinde rehabilitasyon için destek verilmek üzere başvuru merkezlerinin oluşturulması.

Platform girişimine destek veren isimler:

Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Aslı Göksel, Aydın Engin, Ayhan Bilgen, Baskın Oran, Büşra Ersanlı, Cengiz Aktar, Cengiz Alğan, Doğan Tarkan, Eren Keskin, Erol Köroğlu, Ferhat Kentel, Gencay Gürsoy, Hakan Ataman, Hayko Bağdat, Hilal Kaplan, Kerem Öktem, Orhan Miroğlu, Oya Baydar, Roni Margulies, Sezai Temelli, Şenol Karakaş, Turgut Tarhanlı, Ufuk Uras, Yalçın Ergündoğan, Yasemin İnceoğlu,Yasemin Göksu, Yıldız Önen.

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu – Medyada nefret söylemi
Araş. Gör. Ulaş Karan – Nefret suçlarının hukuki boyutu

Platform gündemi önerisi:

15 dakikalık sunuş
Türkiye’de durum ve yapılması gerekenler
Nasıl bir mücadele örgütlemeliyiz
Platform işleyişi ve yapısı

Tarih: 20 Mart 2010, Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: Taxim Hill Hotel

Adres: Sıraselviler Caddesi No:5, Taksim – İstanbul

İletişim:

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi

Sosyal Değişim Derneği

Tel: 0212-292 34 39

E-posta: bilgi@nefretme.org

Web sitesi: www.nefretme.org

BİR CEVAP BIRAK

5 × 1 =