İngilizce yoksa, servis yok mu?

Ohio İnsan Hakları Komisyonu’na göre “Servis için İngilizce konuşun” levhası, ayrımcılıkla ilgili bir levhadır. Pleasure Inn’de Mason’da Cinnati’nin yaklaşık 20 km kuzey doğusunda bir teverna’da göründü. Tom Ulum, kendi tavernasına levhayı yerleştirdi ve arsızca konuşma olması anlamında olduğunu iddia ediyor.


İspanyol Grupları ve beyazlar levha hakkında içlerini döktüler. Biri, işyeri sahiplerinin istedikleri her ne türlü olursa olsun dil levhalarını koyabileceklerini düşünebilir. Gerçi, o özgürlüğü sınırlandıran kanunlar vardır.


Ohio’da, halka açık bir konfor yerinin,  irk, din, cinsiyet, ulus, menşe, özürlü olma, yaş veya nesep yüzünden herhangi birini zevkin bina ve müştemilatında mahrum etmesi, bir iş yeri sahibi için kanunsuzluktur.


Bugünkü Amerikan işyerinde daha çok müşteriye ulaşmak ve eninde sonunda karları arttırmak için çok dil kullanmak büyük bir avantajdır.


Servislerin sadece belirli bir dili konuşanlara sağlanılacağının reklamını yapmak bir mağaza sahibi için alışılmış şey değildir.


Latino nüfusunun yükselmesi, birçok Amerikalının ilgilenmesine neden olur ve bazen bu negatif duygular, dil vasıtasıyla işyerinde ortaya çıkar.


San Francisco’da bir otel müdürü, geçenlerde işyerinde, işçilerden sadece İngilizce konuşmalarını istedi. Bu durum yetkililere bildirildikten sonra otel müdürü onu geri aldı ve şirketin çok dil bilen ve farklı bir çalışma gücüne destek veren uzun bir geçmişi olduğunu vurguladı.


Benzer bir durum, Floridadaki Cleveland Clinic’te ortaya çıktı. Açık bir şekilde şirketin işçileri, İngilizce dışında dil konuşmak, sadece İngilizce konuşamayan hasta veya satıcılara müsaade edildiğini belirten bir e-posta aldı.


Klinik yöneticileri, işçilerini, sadece İngilizce ve yalnız İngilizce konuşmaya zorladıkları ve bunun  “Çalışma yerinde herhangi bir dil kullanımını kısıtlama”’nın politikalarına karşı olduğu iddialarını reddettiler.


İngilizce kullanımının bir kimse veya zümreye has olduğunda ısrar etmek, Amerika Birleşik Devletlerinin İngilizce konuşan bir memleket olduğu öncülüne dayandırılır.


Geniş çapta bu doğrudur, fakat hakikat, birçok dilin Amerika’nın dilbilimi bahçesinin  bir parçası olduğudur.


Bugün bile, Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı derecelerde yaklaşık 300 dil kullanılıyor. Bunlardan bir kısmı hiç memleket olmayan ve daha önce bir memleket olan ve çok önceleri İngilizce’nin Kuzey Amerika’da takdim edildiği doğal (native) Amerikan dilleridir. Acıklı  bir şekilde, bu doğal Amerika dillerinin bir çoğu kayboluyor.


Doğal Amerikan dillerine ek olarak, dünyanın her tarafından  göçmenler, Amerika Birleşik Devletleri’ne dilleri getirdi. Kısa zaman sonra, hükümet dilini Almanca  yapmak hakkındaki tartışmaları zamanın anti-İngilizce ve anti-İngiliz  fikirleri yüzünden vaki oldu. Fakat, göçmenler tarafından getirilen Almanca ve diğer birçok dil, önemlerini kaybetti. Çünkü  belli ülkelerden  olan göç azaldı ve İngilizce, hakim dil olarak kendi pozisyonunu kuvvetlendirdi.


Amerika Birleşik Devletleri’nde başarılı olmak için açık bir şekilde asli dil İngilizce’dir. Gerçi, bazı amerikalılar  “kendi” dillerinin saldırı altında  olduğunu hissediyor. İspanyolca’nın yükselen popüleritesinin  birkaç kuruntusu  ülkeyi, negatif bir idrak içinde sezilen iki dilliliğe götürüyor.


Korku, Kanada’nın dil “problemleri”’nin de Amerika Birleşik Devletleri’ne  “bulaşabileceği”’dir.


Diğer dillerin bu korkusu, İngilizce’nin resmi dil olarak 27 eyaletinde ilanından bellidir.


İngilizce’nin resmi dil olarak ilanı, ne göçü daha azaltma  ne de göçmenlerin İngilizce’yi daha hızlı öğrenmesi üzerinde pratik etkisi olmadı. Amerika Birleşik Devletleri hakim bir İngilizce diline rağmen  hala çok dilli bir ülkedir.


İspanyolca dilinin yükselen önemi bile, İngilizce’nin üstünlüğüne tehdit değildir.


Göçmenliğe verilen önem yanında, bir maldan çok bir tehlike olarak bir dilden daha çoğunun  varlığını  görerek birçok  amerikalının iki dilliliği reddetmesi tuhaftır. Mesaj, sadece tek dilliliğin barış ve refahı temin edici olacağı gözüküyor.


Bu, Kuzey İrlanda’dan birisinin kolayca görebileceği durum değildir.


Çok dillilik, bunun yerine, İsviçre’den birisinin görebileceği gibi barış ve refahı sağlayabilir.


Amerikalılar, İsviçreliden öğrenebilir miydi?*  İngilizce Öğretmeni ve İngilizce Matematik Öğretmeni Y.Müh. Naim Uygun tarafından   Domenico Maceri’nin makalesi İngilizce’den çevrilmiştir.


Web sitesi: http://www.pekiyi.150m.com  


E-mail: dersogren@gmail.com


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.