İngiltere’ye 100 yıllık göçün öyküsü sergide


Sergi, çok tartışmalı olan, son yüzyılda Britanya’ya gelen göçmenlerin buradaki yaşamı nasıl etkilediği konusuna, yeni bir perspektiften bakıp yeni görüşler sunmaya çalışıyor.


Göçmen ve mültecilerin ülkeye girerken ve daha sonraki yaşamlarında karşılaştıkları zorluk ve ayrımcılıklara rağmen verdikleri yaşam mücadelesi ve topluma katkıları, serginin odak noktası olarak saptandı.


Dünyanın her yerinden 1900’lu yılların başlarından günümüze kadar çeşitli dönemlerde Britanya’ya gelen göçmenlerin, kişisel hikayeleri, fotoğrafları, özel eşyaları ve  resmi belgelerinden yola çıkarak, ilk ve ondan sonraki nesillerin İngiltere’deki politik, ekonomik ve toplumsal yaşamı nasıl etkiledikleri irdeleniyor. Göçmenlerin ev ve iş bulma sorunlarından sağlık, eğitim, dil gibi temel gereksinimlerini karşılarken karşılaştıkları sorunlar, düşmanca tavırlar ele alınıyor.


Sergi diğer taraftan, göçmenlerin zaman içinde nasıl Britanya’ya uyum gösterdikleri ve buradaki yaşam üzerindeki, mutfaklarından, diline, müziğinden, toplumsal yaşamın her alanına kadar, derin etkileri segileniyor.


Bugün İngiltere ekonomisinin yüzde 10’unu sırtında taşıdığı saınlan Yahudi, Güney Asyalı, Afrikalı göçmenlerin, özellikle  Londra’nın tekstil, gıda, doktor ve hemşireliğe kadar farklı alanlarda yaşamsal roller üstleniyor.


Sergide, ilk nesilden günümüze kadar, kişisel ya da cemaat olarak yapılan karkılar, çeşitli obje ve sanat eserleriyle örneklenmiş. Chris Ofili, Edori Ferting, Qu Lei Lei, Sula Chance, Amal Ghosh, David Breuer Weil gibi uluslararası üne sahip sanatçılar yanında, günlük yaşam içinde çoğu zaman farkında olunmadan benimsenip kullanılmaya başlayan, “öteki”ne ait eşyalar da yer alıyor.


Sergi ‘Jewish Museum’da  (Camden Town) 21 Ağustos’a kadar izlenebilecek. Ayrıntılı bilgi için www.jewishmuseum.org.uk bakınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here