İNGİLTERE’DEN… 60. yılında insan hakları

=Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
2008’deki durum: Uluslararası Af Örgütü’ne göre, 2007nin ilk yarısında Mısır’da yaklaşık 250 kadın kocasının ya da aile üyelerinin uyguladığı şiddet yüzünden öldü. Her saatte ortalama iki kadın tecavüze uğradı. Dünya genelinde hala her 3 kadından biri yaşamı boyunca şiddete maruz kalıyor..
=Madde 2
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.
2008’deki durum:Darfur’da, etnik temele dayalı şiddet olayları nedeniyle, 2003’ten bu yana, 180 bin kişinin öldürüldüğü, iki buçuk milyon kişinin de evlerini terke zorlandığı bildirildi.
=Madde 3
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
2008’deki durum: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) tarafından eylül ayında yayımlanan raporda, Afganistan’da, ABD ve NATO’nun hava saldırıları sonucu gerçekleşen sivil kayıpların  2008 yılının ilk yedi ayında 540 olduğu açıklandı.
=Madde 5
Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
2008’deki durum: 01 Ocak 2008 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında Türkiye’de bulunan cezaevlerinden İHD Genel Merkezi’ne ve 29 İHD şubesine yapılan başvurular ile basının taranması sonucu hazırlanan “Cezaevleri Raporu”na göre Ocak-Eylül 2008 döneminde Türkiye’deki cezaevlerinde 26 kişi yaşamını yitirmiş, değişik kategorilerde toplam 2.110 ihlal yapıldığı tespit edilmiştir.
 =Madde 7
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
2008’deki durum:  Köln Ayrımcılığa Karşı Mücadele Bürosu (ADB) Müdürü Banu Bambal, Almanya’da göçmenlerin yüzde 27’sinin ayrımcılığa uğradığını söyledi  =Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
2008’deki durum: 2007 yılı sonunda Afganistan’da ABD’nin havaüssü olan Bagram’da 600den fazla kişi kendilerine herhangi bir suçlama yapılmadan  ya da hukuki bir açıklama olmadan tutuklandı.  25 bin kişi de Irak’taki Çokuluslu Güçler (Multinational Force) tarafından tutuklu durumda bulunuyor. 
=Madde 10
Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.2008’deki durum: Uluslararası Af Örgütü Guantanamo’da askeri komisyonlar tarafında işkence ve diğer kötü muamele sonucunda elde edilen bilgiler ve  uluslararası standartlardan uzak duruşmalarda verilen ölüm cezaları kararlarını uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirmiştir.   =Madde 11
Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.
2008’deki durum: Örgüt’ün rakamlarına göre 2002 haziranında açılmasından bu yana Guantanamo Körfezi’nde ortalama 800 kişi tutulmuş. 2008de 270 kişi hiçbir suçlama ve yasal sürece maruz kalmadan hala orada bulunuyor.
=Madde 13
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2008’deki durum: 2007de Batı Şeria’daki köyleri arasında Filistinliler’in kendi topraklarında dolaşmalarını kısıtlayan 550de fazla İsrail kontrol noktası ve barikat vardı. 
=Madde 18
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.
2008’deki durum: UAÖ’ne göre 45 ülke ‘Prisoners of Concsience’ hakkını onaylamayı oyalamaya devam ediyor. 
=Madde 19
Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
2008’deki durum: Türkiye’de Türk Ceza Yasası’nın (TCY) 301. Maddesi gerekçe gösterilerek çok sayıda, insan hakları savunucusu, gazeteci ve diğer sivil toplum üyelerine karşı, muhalif görüşlerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için, haklarında kovuşturma başlatıldı.   =Madde 20
Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.
2008’deki durum: İHD 2007 yılı raporuna göre Türkiye’de güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen toplantı ve gösteri sayısı 34. 2007 yılında 638 kişi hakkında 29 soruşturma açıldı353 kişi hakkında 17 dava açıldı. 
=Madde 23
Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. 2008’deki durum: Uluslararası Af Örgütü’ne göre, 2007de sadece Kolombiya’da 39 sendikacı öldürüldü, 22 sendikacı da 2008’in ilk dört ayında öldürüldü.
Kaynak: İHD, UAÖ, Human Rights Watch, Köln Ayrımcılığa Karşı Mücadele Bürosu (ADB)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =