İNGİLTERE’DEN… Akın Birdal’a eleştiri

Geçen hafta sonu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Akın Birdal’ı dinlemek için Halkevi’ndeydim. Halkevi 20 yıl önce TKP kökenli 12 Eylülzedesi sığınmacılar tarafından kurulmuş ve daha sonra PKK sempatizanlarının yönetimine girmiş bir dernek.

Aktif çalışmaları ile belediyelerin örnek gösterdiği Halkevi, Türkiye’den gelen pek çok demokrat politikacıyı da konuk ederek “memlekette neler olup bitiyor” toplantıları düzenliyor. Konuklar arasında eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar’dan eski DEP milletvekili Hatip Dicle’yi de sayabiliriz. Halkevi, İngiltere yasaları çerçevesinde demokratik haklarını kullanarak, İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın tecritten kurtulması için çeşitli gösteriler düzenliyor ve Kürt sorununun çözümü için Türkiye’ye baskı uygulamaları amacıyla da İngiliz parlamenterlere de kulis yapıyor.

***

İşte Akın Birdal da Halkevi’nin Newroz konukları arasındaydı. Sayın Birdal’ın insan hakları savunuculuğunu hepbirlikte takdirle izliyoruz. İsminin önündeki ekte de okuduğunuz gibi o artık uluslararası bir insan hakları savunucusu. Ne yazık ki Halkevi’ndeki konuşması bence eksik ve hatalıydı. Birdal’ın konuşmasını bir cümleye indirgersek, “Türkiye’de insan hakları mağduru Kürtlerdir” diye yazabiliriz.

Bana göre Sayın Birdal evrensel bir hak olan insan haklarına sahip çıkarken sorunu Kürt sorununa indirgeyerek küçültmemeliydi. Sayın Birdal’ın eksik noktalarını aşağıda aktarıyorum…

– Türkiye’de Kürtlerin dili ve kültürlerini özgürce kullanamadıkları bir gerçek. İnsan haklarındaki ciddi gelişmelerin hâlâ kağıt üzerinde olduğu ve uygulama sorununun zaman alacağı da bir gerçek. Türkçülüğe her zamankinden daha çok çanak tutulduğu bir dönemde Türk ve Kürtler’in kardeşliğinin öne çıkarılması gerekirken Kürtçülüğü öne çıkarmak kimseye yarar getirmeyecektir. Ne yazık ki Sayın Birdaltoplantıya katılanlara bu mesajı vermedi. Hatta tam tersi (inanıyorum ki bilmeden) Kürt şövenistlerin ekmeğine yağ sürüldü.

Türkiye’de insan haklarına sınıfsal yaklaşmak gerekir. Ayrıca sosyolojik araştırmalara göre konuşmakta yarar var. Güneydoğu’daki feodaliteye baktığınızda Kürt aşiret reisleri, Kürt ağalar, Kürt şeyhler, Kürt cemaat liderleri ve Kürt politikacıların sömürü mekanizmasında kilit noktaları tuttuğunu görürsünüz. Yani yalnızca sömürenlerin sınıfsal yapısını görmemezlikten gelerek Kürtler sömürülüyor demeniz sizi yanıltabilir. Ben Kürtleri Kürtler sömürüyor yanılgısına da düşülsün istemiyorum. Yalnızca sömürenlerin, ezenlerin ırkı, dini, dili, dini olmaz. Bu gerçeğin gözardı edilmemesinin altını çiziyorum. Üstelik Türkçülük ırkçılığının panzehiri Kürtçülük olamaz. Bu söylediklerimi çok iyi bildiğine inandığım Sayın Birdal ne yazık ki bunların altını da çizmesi gerekirdi. 

“Kürtlerin insan hakları konuşuluyordu” diye bir savunmanın anlaşılır yanı olabilirdi belki. Ama Türkiye’de insan hakları konuşuluyorsa kadınlardan engellilere, vicdani retçilerden eşcinsellere herkesin hak arayışını yalnızca Kürt Sorunu’na indirgemek belki de Halkevi’nin konumu gereği popülist yaklaşıma bağlanabilir…

– Halkevinde kendisini dinlemeye gelen çoğu Kürt göçmen ve sığınmacılar içinde yaşadıkları toplumda da insan hakları gaspediliyor. Bu ülkedeki çalışan ve yabancı olan herkesin ayrımcılığa tutulduğu bir gerçek. Gizli ırkçılık siyahları ve yabancıları kemiriyor… İngiltere’den Türkiye politikasını izlemek kadar İngiltere’deki politikaya da duyarlı olunması Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak aktarılmalıydı.

– ABD’nin Guantanamo’da yargısız tuttuğu esirleri, idam cezası, İran’a yaptığı haksız ve ikiyüzlü nükleer baskıya Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı  olarak değinmeliydi.

***

Halkevi’nde her zaman takdir ettiğim Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Akın Birdal’ı dinlerken kişisel olarak gördüğüm eksikliklerdi. Kolay değil ismin önündeki “uluslararası” kelimesi…

İyi haftalar efendim…

__________________

* Akşahin: BABİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası’nın Avrupa – Türkiye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Türk İşadamları Dernekleri Avrupa Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İngiltere Temsilcisi, Açık Gazete Danışma Kurulu üyesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.