İNGİLTERE’DEN… İstatistiklerle dünya turu…

Bu hafta biraz dolaşalım, değişik başlıklar altında hiçbir yorum yapmadan ülkeleri şöyle bir sıralayalım dedik… Bakalım çarpıcı sonuçlar bulabilecek miyiz?… Önümüzdeki hafta içinde rakamları kendi süzgecimizden geçirip yorumlarımızı da sizlerle ayrıca paylaşacağız…

Banka yoğunluğu:

Bir ülkedeki toplam banka şubesi sayısını ülkenin yüzölçümüne bölersek ne çıkar ortaya? Ya da toplam sube sayısını bir ülkenin nüfusuna bölersek?… Bakın ülkeler nasıl sıralanıyor:  Her 1000 kilometrekareye düşen banka şubesi sayısı: (parantez içinde ise 100.000 kişiye düşen şube sayısı belirtirmiş:
Singapur (9)
G. Kore (13)
Israel (15)
Japonya (10)
Macaristan (28)
Hindistan (6)
Filipinler (8)
Çek Cumhuriyeti (11)
Polonya (8)
Endonezya (8)
ABD (31)
(Kaynak: Dünya Bankası)

***

Sermaye Piyasalarına ulaşılabilirlik:

Kaliforniya’da yerleşik bir araştırma merkezi Milken Institute tarafından her yıl yapılan bir çalışmaya göre ülkeler sermaye piyasalarının derinliği, yaygılığı, canlılı, bankacılık sisteminin güvenilirliği, sağlamlığı gibi elli değişik kritere göre sıralanıyor… Bakın burada sıralama nasıl…
Ingiltere
Hong Kong
Singapur
ABD
Isveç
Danimarka
Avustralya
Norveç
Finlandiya
Irlanda
Hollanda
Almanya
20. Fransa

***


Teknolojiden faydalanılabilirlik:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir ülkedeki mevcudiyeti, kalitesi, fiyatlandırılması, etkinliği, ulaşılabilirliği ve kullanıcılar tarafından kabul görmesi gibi kriterlerle göre ülkeler sıralandığında da karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:
Hong Kong
Singapur
Danimarka
ABD
Ingiltere
G. Kore
Almanya
Japonya
Estonia
Birleşik Arap Emirlikleri
Çin
Suudi Arabistan

***

Döviz Havaleleri:

Bir ülkenin yurtdışında yaşayan vatandaşlarının yakınlarına gönderdikleri dövizlere bakıyoruz. Bizim Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine gönderdikleri işçi havaleleri işte burada ele alınıyor. 2005 yılı tahmini rakamları ile Dünya Bankası raporlarına göre 2005 yılında bu kapsama giren para havalelerinin küresel toplamı 167 milyar doları buluyormuş. Bu meblağ gelişmekte olan ülkelere giden yabancı sermaye toplamına eşit, gelişmekte olan ülkelere giden yabancı yardımın ise iki katı bir rakam…
Bakın bu alanda ülkeler nasıl sıralanıyor.
Hindisyan (22 milyar dolar, GSMH’nın yüzde üçü)
Çin (21 milyar dolar)
Meksiko (18 milyar dolar)
Filipinler
Sırbistan
Pakistan
Kolombiya
Brezilya
Mısır (3 milyar dolar)
Nijerya
Polonya
G. Kore
Türkiye

***

Dünya Deniz Ticaretinden alınan pay:

Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler raporuna göre 2004 yılında dünyada 6.7 milyar ton mal deniz yolları tarafından taşınmış. Bu rakamın yaklaşık yüzde kırkı Asya’da gerçekleşmiş
Bu alanda ülkeler şu şekilde sıralanıyor:
ABD (yüzde 13)
Almanya (yüzde 9)
Çin
Japonya
Fransa
Ingiltere
Italya
Hollanda
Kanada
Belçika
Hong Kong
G. Kore
16. Singapur

***

Dış Ticaret Fazlası:

2004 yılı rakamları ile en büyük 50 mal ihracatçısı (servis sektörünü hariç tutarak) ülkeyi dış ticaret fazlası açısından sıralarsak karşımıza şu tablo çıkıyor (milyar dolar):
Almanya  (+195)
Japonya  (+111)
Rusya   (+87)
Suudi Arabistan (+82)
Irlanda  (+44)
Hollanda  (+39)
Kanada  (+37)
Birleşik Arap Emirlikleri (+35)
Norveç  (+34)
Çin   (+32)

***

En büyük açık veren ülkeler ise:

ABD   (-707)
Ingiltere  (-116)
Ispanya  (-71)
Yunanistan (-53)
Türkiye  (-34)
Romanya  (-33)
Y. Zellanda  (-23)
Avustralya  (-23)
Hindistan (-22)
Irak  (-21)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.