Üniversitelerin çalışma yaşamına katkısı

Bu yıl, önce Kadir Has Üniversitesi’n de, sonra Koç Üniversitesi’n de yapılan toplantılarla ilgili izlenimlerimi bu sayfada paylaşmıştım. Bu kez, bir üniversitemizin düzenlediği, toplantıyı daha, gerçekleşmeden bilgilendirerek paylaşmak istiyorum.

Bu toplantının, diğer toplantılardan üç önemli farkı var.

1. Bu toplantı, uluslararası düzeyde gerçekleşiyor. Bir ölçüde konular karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Ülkemiz uygulamaları ve gelen konukların ülkelerindeki uygulamalar. Sunum, katkı ve tartışmalarla ufkumuz da yeni pencereler açılacak.

2. İş hukukuna ilişkin ilk kez düzenlenmesi ve bir diye belirlenmesi, yeni bir başlangıcı müjdeliyor. Bu açıklama ile uluslararası toplantının gelecek yıllarda da sürdürülerek, gelenekselleşeceği planlanmış oluyor. Dileriz her yıl artan katkılarla yinelenir.

3. Vefa gösterilmesi ve bir isme adanması. İş hukukuna yıllarca emek vermiş bir öğretim üyesinin adı ile Kongrenin birleştirilmiş olması.

İstanbul’da ki, yeni kurulan özel üniversitelerimizden, İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi düzenliyor Kongreyi. 15 ve 16 Mayıs’da İstanbul’da Ataköy’de, İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Ataköy Yerleşkesi’n de geçekleşecek.

Prof.Dr.Turhan Esener, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin duayen öğretim üyelerinden. Emeklilik sonrasında da, İş Hukuku’na ilişkin çalışmalarını, hocalığını İstanbul’da değişik üniversiteler de sürdürüyor. 12 mart ve 12 eylül sonrası hükümetlerin de, Çalışma Bakanı olarak görev yaptığından, kürsünün dışında, düzenlemeleri ve uygulamayı da biliyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin İş Hukuku geleneği, Prof.Dr. Turhan Esener, Prof.Dr. Rüçhan Işık ve Prof.Dr. Sarper Süzek’den sonra da, yetişen gençlerle, hem fakülte de, hem başka il ve fakülteler de görev alan öğretim üyeleri ile sürüyor.

Bakan olduğu ilk dönem de, yapılan yazılı sınav sonucu, mülakata çağrılıp, mülakattan sonra, alınan 10 İş Müfettişi Yardımcısı’nı işe başlatırken, benim de iş müfettişliği yaşamım, Bakanlığı dönemin de 31.12 1974 de başlamış oldu.

“Prof.Dr.Turhan Esener İş Hukuku I.Uluslararası Kongresi” ile bir ilk gerçekleşecek. Üniversite’nin kültür faaliyetlerini ilgi ile basından izliyordum. Konser Salonu bu kez, iş hukuku toplantısına ev sahipliği yapacak. Ancak adına yaraşır güzel bir başlangıçla kongre açılıyor. İKÜ’nün Çok Sesli Korosu’nu dinleyip, izledikten sonra, kongre başlayacak. Bu Üniversite de görev yapan dostlarımızı da görmüş olacağız.

Toplantıya Yargı’dan, oturum başkanı ve sunum olarak katılımın gerçekleşmesi ile bir ölçüde, Yargıtay’ın görüş ve çalışma yaşamına bakışı ve değerlendirmesi de sergilenmiş olacak. Bu arada, Yargıtay’da tetkik hakimi olarak 9. Hukuk Dairesi’nde görev yapıp, sonra 22.Hukuk Dairesi’ne üye olarak seçilerek görevini sürdüren Seracettin GÖKTAŞ’ın, 22.Hukuk Dairesi Başkanı olması nedeniyle, kutlayarak başarı dileklerimizi de iletmek isteriz.

İlk gün, toplu iş sözleşmesi düzeninde denge ve süreklilik konusu, Prof.Dr.Antoine LYON-CAEN ve Prof.Dr.Ali GÜZEL tarafından değerlendirilecek.

İkinci oturumda ise, geçici iş ilişkileri üzerine, Prof.Dr.Gabriel AUBERT ile Doç.Dr.Kübra Doğan YENİSEY ve Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi, Bektaş KAR sunum yapacak.

Günün son oturumunda ise, İnsan Hakları Sözleşmesi çeçevesinde iş hukuku uygulamaları, Prof.Dr.Frank ROTTMANN ile Prof.Dr.Gülsevil ALPAGUT tarafından yorumlanacak.

İkinci gün ilk oturum da ise, Pof.Dr.Hakan PEKCANITEZ ile Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Şahin ÇİL, işçi alacakları ve Yargıtayda ki davalarla ilgili gelişme ve görüşleri değerlendirecekler.

Günün ikinci oturmunda ise, toplu iş hukuku konusu ele alınacak. Prof.Dr.Corinne SACHS-DURAND ve Prof.dr.Melda SUR sunum yapacaklar.

Öğleden sonra, çalışma koşulları, iş kazası ve yaptırımların ceza hukuku açısından değerlendirilmesi yapılacak. Prof.Dr.Rolf BİRK ile Prof.Dr.Nurşen Caniklioğlu ve Prof.Dr.Hans Heiner KÜHNE bu konulara ilişkin sunum yapacaklar.

Günün ve Kongre’nin son oturumunda, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri, ehliyet ve yetki konuları ele alınacak. Bu konularda da Prof.Dr.Sebastian KREBBER ile Prof.Dr.Murat ENGİN sunum yapacak.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Ümran SAYIŞ, Prof.Dr.Sarper SÜZEK, Prof.Dr.Münir EKONOMİ, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin GÖKTAŞ, Yargıtay 1.Başkan Vekili Mahmut BİLGEN, Prof.Dr.Nuri ÇELİK ve Prof.Dr.Can TUNCAY, oturumları yönetirlerken, sunumlara ve sorularla yanıtlara ilişkin, doğal olarak katkılarını da sürdüreceklerdir.

Bu başlangıcın, sürmesi dileğimizi yinelemek isterz. Bu süreç iş hukukunun güncel gelişimlerini değerlendirme ve giderek geleceği kurma ve geçmişi de gözden geçirme uygulamaları açısından, önemli bir işlev yerine getirebilir.

Bu Kongre’ye Türk-İş’in katkı vererek katılması ayrıca kutlanacal bir davranış. Program da açılışda, Çalışma ve Sosyal Gvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de konuşma yapacağı belirtilmiş. Bu kongrenin bildiri, soru ve yanıtlarının, ivedilikle kitap haline dönüştürülmesi ise çok yararlı olacaktır.

Bir toplantıyı daha izlemeden sunum yapanları ve ele alınan konuları görünce, yararına bu denli emin olmam, sanırım izledikden sonra da, daha kuvvetli olarak çok iyi bir toplantı gerçekleşti sonucuna varacağıma inanıyorum.

Düşünenleri, emeği geçenleri ve katkı yapanları yapacakları, şimdiden kutlayarak, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, başlattığı geleneği sürdürmesini diliyorum.

____________________

Ankara. 6 Mayıs 2104. Salı. ismail.bayer1@yahoo.com
.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.