İnternet suçları tasarısı alt komisyonda

Adalet Komisyonu, AKP Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın başkanlığında toplandı.


Toptan, Adalet Bakanlığınca bilişim suçlarıyla ilgili hazırlanan taslakta bulunan düzenlemelerin, internet ortamında işlenen suçlarla mücadeleyi öngören tasarıya konulması için 14 önerge verildiğini söyledi. Toptan, tasarının önergelerle değerlendirilmesi için yeniden alt komisyona sevk edilmesi konusunda usul tartışması açtı.


CHP Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, Hükümetin, yasa çalışmalarını ”gizlilik” içinde yaptığını, mutfakta neler hazırlandığı konusunda kimsenin bilgisi bulunmadığını öne sürdü. Kılıç, 7 maddelik tasarıya 14 değişiklik önergesi verilmesinin Komisyon tarihine geçeceğini ifade ederek, konunun yeniden alt komisyonda ele alınmasını istedi.
Diğer komisyon üyelerinin de alt komisyonun yeniden çalışma yapması yönünde görüş bildirmesi üzerine Başkan Toptan, tasarının, verilen önergeler doğrultusunda değerlendirilmesi için alt komisyona sevk edildiğini açıkladı.


ÖNERGELERLE YENİ DÜZENLEME


Verilen önergelerde, tasarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve bazı yeni maddeler eklenmesi öngörülüyor.
Alt Komisyonda, önergeler doğrultusunda değişiklikler yapılması halinde, tasarıya şu düzenlemeler getirilecek:
“İnternet Ortamında İşlenen Bazı Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın adı, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu Tasarısı” olarak değiştirilecek.


Kanun; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenleyecek.


TASARININ KAPSAMI GENİŞLETİLECEK


İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında güncel olarak bulundurmakla yükümlü olacaklar. Kendilerine ait bilgileri internet ortamında bulundurmayanlara, 2 bin YTL ile 10 bin YTL arasında para cezası verilecek.


İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten içerik sağlayıcıları, internet ortamında yayınladıkları her türlü yayından sorumlu olacaklar. İçerik sağlayıcı, bir başkasına ait internet sitesinden sağladığı içerikten, kural olarak sorumlu tutulmayacak. Ancak bağlantı sağladığı, içeriği benimsediği ve kullanıcının ulaşmasını amaçladığının anlaşılması halinde, aynı içerikten dolayı sorumlu tutulacak.


Bağlantı sağlanan içeriğin suç oluşturması halinde, bu içeriğe bağlantı sağlayan içerik sağlayıcısı, işlenen suça katılmaktan dolayı sorumlu tutulacak.


İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten yer sağlayıcıları, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü tutulmayacaklar.
Yer sağlayıcı, hukuka aykırı içerikte suç unsuru bulunduğundan haberdar edilmesi ve engelleme yeteneği bulunması durumunda, hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olacak.


ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI ÇIKTI, SUÇLUYU ÖVME GİRDİ


Yeni düzenlemeyle, alt komisyon raporunda yer alan erişimi engellenecek suçlara ilişkin katalogda da değişiklik yapılıyor.


Alt komisyon raporundaki, çocukların cinsel istismarı ve sağlık için tehlikeli madde temini suçları, erişimi engellenecek suçlar arasından çıkarılıyor. Suçu ve suçluyu övmenin eklendiği katalog, müstehcenlik, fuhuş, intihara yönlendirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından oluşuyor.


ERİŞİM SAĞLAYICILARINA YÜKÜMLÜLÜK


Tasarıya eklenmesi önerilen yeni bir maddeye göre ise internet erişim sağlayıcılarına yükümlülük getiriliyor.
Buna göre; erişim sağlayıcısı, herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde erişimi engelleyecek.


Erişim sağlayıcısı, sağladığı hizmetlere ilişkin her türlü bilgi, veri tabanı ve ulaşım kayıtlarını 6 aydan 2 yıla kadar saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak.
Ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcıları, mahalli mülki amirden izin belgesi alacak. İzne ilişkin bilgiler 30 gün içinde bildirilecek.


Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcıları, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.


Bu koşulları yerine getirmeyenlere 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar ceza verilecek.


ERİŞİMİN ENGELLENMESİ


Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilecek. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişim engellenmesi kararı verilebilecek.


İçerik veya yer sağlayıcısının yurtdışında bulunması halinde, erişimin engellenmesi kararı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilecek. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek, gereğinin yerine getirilmesi istenecek.
Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 24 saat içinde yerine getirilecek. İdari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde erişim sağlayıcılarına 10 bin YTL’den 100 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.


Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.


İnternette kişilik haklarına saldırıda bulunanların, bu nitelikteki içeriğin yayından çıkarılması ve buna karşı cevap hakkının kullanılması, Basın Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda sağlanacak.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.