Obama devri

Sevinmek ve ümitlenmek için dünyalar kadar da hakkımız  vardır hani! Ama Amerikan siyasetinin Yahudi çıkarlarına onlarca yıldır teslim olduğunu bilenler, Obama’nın gelişinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sıkıntıların kaldığı yerden daha başka belalara sürükleneceğini çekinmeden söyleyebilir. ‘Soğuk Savaş’ biter bitmez çatışma felsefesi ile beslenen Amerikan emperyalizmine bir başka düşmanın bulunması yaşamımız için gereken oksijen kadar elzemdi. İsrail’in bölgede tutunabilmesi ile Amerikanın muhtaç olduğu enerjinin kesintisiz elde tutulması ayni rayda ilerleyen vagonlar gibidir. Rayların döşendiği topraklar üzerinde çıkacak bitki veya orman ağaçlarının yakılıp yok edilmesi büyük çapta yangınlara vesile olacaksa da tren yolculuğunun selameti alevlerin büyüklüğü ile bağdaştırılmaktadır. Yani Amerika ve İsrail’in bu bölgedeki yangına devamlı surette benzinle yanaşması ikisinin de yararınadır veya onlar öyle hesaplamaktadır. Bu hesabın yetmiş yıldır doğru çıktığı görüldüğünden ötürü bir o kadar yıl daha alevlerin devam ettirileceğine hükmedebiliriz.


Son üç haftadır İsrail’in Gazze’de alevlere petrol dökmesi, acımasız bir şekilde kullanılması yasaklanan silahları korumasız insanların üzerine yağmur gibi serpmesi, okullara sığınan çoluk çocuğu kasıtlı olarak bombalaması tek bir niyeti göstermektedir. Genç fidanların gelişmesini önlemek, gelişenleri korkuya boğup ilerideki potansiyel mukavemeti başından kırmaktır. Bir taraftan insanlığa karşı cürüm işlerken diğer yandan da sağ kalacak olanların başını sokacağı her şeyi harabeye çevirmektedir. Bütün bunlar göz önünde olurken yaptıklarını kınayanları da “Yahudi Düşmanı” olmanın tehdidi ile boğmaktadır. Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın çok yerinde olan ‘Savaş Yerine Barış’ haykırışlarını ters yorumlayarak onu ‘Hamas Yanlısı’ ilan etmek yağın su yüzüne çıkması gibidir. Hani ifrit Bush ‘Ya bendensin ya da terörisdensin’ tehditleri ile işlediği insanlık suçlarına zoraki taraftar araması misali…! Yani efendim sen elindeki silahla gözüne kestirdiğini öldüreceksin ama sana ‘Katil’ denmesini hazmetmeyeceksin. İşte dünyanın başına ‘Efe’ kesilen bu iki ülke idarecilerinin insanoğluna getirdiği kavram budur 21nci yüzyılda.


Amerika ve İsrail son on beş yılda milyonları aşan Arab’ı öldürmenin suçlusudur da gıkı çıkmayan sözde medeni milletler az mı suçludur? Hele halkları veya soydaşları öldürülen Arab’ın suskun idarecileri hiç mi suçsuzdur? En azından Sayın Erdoğan kadar medeni bir cesaretle Gazze’de bir ‘Soykırım’ın olduğunu ve İsrail’in durdurulmaması durumunda yüreksizliklerine rağmen yegane tesirli silahları olan Petrol musluklarını başta Amerika olmak üzere bütün ‘Batı’ya kapatacaklarını koz olarak kullanabilirlerdi. Yapmadılar ve çırpınan Erdoğan’ı da yalnız bırakmakla politik olarak çok hazin durumda koydular. Amerika ile İsrail ve yandaşlarının önünde ‘Erdoğan Hamas Birlikteliği’ resminin çizilmesine sebebiyet verdiler…!


Soğuk savaş sonrası keşfedilen ‘Yeni Düşman’ Müslümanların Amerika ve İsrail önünde sergiledikleri durum Gazze’de harabeye çevrilmiş binalar gibidir. Bu durum saldırgan politikalar yürüten bu iki ülke politikacılarını daha da cesaretlendirecektir.  Obama veya bir başkası özerk olarak Amerikan politikalarının belirlenen hedeflerine değişik yönler vermeğe girişmesi hayatlarına kasıt kadar büyük riskler taşır. Benim gözlemlerimle O da etrafına Yahudi hocalar ile İsrail yanlısı kişileri seçerek kilit mevkilere yerleştirmiştir.  Bu kadrolarla ancak eskisi gibi ‘Dediğimiz dedik astığımız astık’ anlayışı yürütülür. Daha önce de yazdığım gibi dünya barışına eski hamamda eskisi gibi ter döktürülecektir…!


Tabii ezilen “Yeni Düşman” Müslümanların sözcüsü de galiba Türk hükümetlerinin Başbakanlarından başkası olmayacak…! Hain Arap liderleri de soydaşları öldürülürken Palaslarında Amerikan elçileri ile ‘kulli kulli’ ederek Türk insanının çırpınmasına Başbakan Erdoğan misalinde olduğu gibi mana verme izanını gösteremeyeceklerdir…! Krallıklarının Amerika ve İsrail’in yaktığı alevlerle aydınlandığını iyi bilmektedirler çünkü…!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here