Obama’yı şeytan sanmaya başladılar!

ABD’de istatistik değerlendirmeler yapan “Harris Pool CO.” adlı kuruluşun son değerlendirmelerine bakılırsa, halkın yüzde 67’si Obama’yı bir Komünist olarak görüyor. Bu görüşte olanların komünizm hakkında en ufak bir bilgisi olmadığı ayrıca belirtiliyor. Obama’ya komünist diyenlerin sadece yüzde 12’si Bolşevik Devrimi’nden haberdar bulunuyor.

Amerikalıların yüzde 57’si Obama’yı Müslüman, yüzde 45’i bir yabancı devlet ajanı, aynı kitlenin yüzde 35’i onu Hitler takipçisi, yüzde 40 kadarı da Şeytan’ın temsilcisi sayıyor. ABD’de Obama ile ilgili bu tür önyargılar bir yandan süre giderken, Obama ve yandaşlarının Amerikan kapitalizminin “ateşini düşürmeye yönelik” girişimleri ise Amerika’nın gerçek komünistleri ve ABD Komünist Partisi tarafından eleştiriliyor.

Sağlık reformu, hacizli evlerin bankalardan kurtarılması ve hak sahiplerine iadesi, yoksulların iş sahibi yapılması, bankaların elindeki olanakların halka devredilmesinin yanı sıra diğer demokratikleşme çabaları Amerikan komünistlerince Obama’nın kapitalizme yaranması olarak niteleniyor.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında Obama’nın ne sağa, ne de sola yaranamadığının ortaya çıktığı siyasal yorumcular tarafından dile getiriliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + fifteen =