ODTÜ’de yıkıma durdurma

ODTÜ’nün, üniversite kampusu içindeki 40 binanın yıkım kararına karşı açtığı davada Ankara 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 10. İdare Mahkemesi’nin baktığı davalarda her başvuru için ayrı ayrı yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararda şöyle denildi:

“Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre dava konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığı bu aşamada saptanamamakla birlikte işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararın doğacağı anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin birinci savunması ve ara kararı cevabı alındıktan sonra yeniden karar verilinceye kadar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/4. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın kabulüne, cevap verme süresinin 30 gün olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.”

Milliyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here