Okul ve aile

Okul, insan hayatının oldukça önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda yaşamamıza yön veren bir kurumdur. İlköğretim okulunun yeri  ise apayrıdır. Aileden sonra çocuk, ilk defa yeni bir ortama girmek üzeredir. Anne ve babasından sonra ilk tanıdığı  insan öğretmendir. Daha sonraki yaşamında dahi unutması olanaklı değildir.


Anne babanın yoğurduğu hamuru hiç şüphesiz öğretmen şekillendirecektir. Olumsuz yönde yapılan etkiler, çocuğun ömrü boyunca  hatalı yolda yürümesine neden olacaktır. Bu nedenle, bilhassa ilköğretim öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Kendi fikirlerine alet etmeden yetiştirmeli çocukları.


Okullar, bütün ümitlerimizin toplandığı kurumlardır. Nice ümitler, bu çocukların üzerine toplamıştır. Fakat sorun, bu ümitlerin gerçekleşmesidir. Okulla aile arasındaki işbirliği bu ümitlerin gerçekleşmesinde büyük çapta faydalıdır.  Şefkatli bir aileden çıkan çocuklar, okula daha çabuk alışabilmektedir.  Şüphesiz aynı ortamı yaratacak öğretmenler de gerekmektedir.


Uyumsuz çekişmelerle geçen bir aileden gelen çocuklar yeni çevreye kolay kolay alışamazlar.


Çocuğu okula hazırlamak, önemli bir şeydir. “Öğretmenin eline düşersen görürsün”  veya “Okula gidersen gününü görürsün” gibi sözler, çocukları  daha   başlamadan soğutur, korkutur okuldan!


Çocuğun zihninde okul bir ceza yeri, öğretmen de bir ceza veren kişi olarak yer eder. Okula gitmekle oyundan, bütün eğlencelerden mahrum olacak, ceza görecek sanır kendini. İlköğretimde annesinin, babasının okula götürüp teslim ettikleri çocukların çok ağladıklarını, annelerinin eteklerine yapıştıklarını görürüz.


O halde çocuğu ürkütmemeli ve ona okulu sevdirmelidir.


Okula gitmeden önce sosyal ilişkileri geliştirilmemiş bir çocuk, her biri ayrı çevreden gelecek çocuklarla elbette ki uyum sağlayamayacaktır. Aynı zamanda disiplin duygusuna alışmamış çocukların da aynı duruma düştükleri görülür.


Tabiidir ki, okula gitmeden önce çocuğu bu ortama alıştırmak şarttır.


Okula gitmeden önce çocuğa okuma yazma öğretmek genel olarak doğru bir şey değildir.  Eğer çocuğun içinden kendi kendine okumak geliyorsa buna müdahale etmemeliyiz. Ama filanın çocuğu, okula gitmeden okuyor, bizimki de mutlaka okumalı diye üzerinde baskı yapmamalı. Bu baskı çocuğu daha gitmeden okuldan soğutacaktır.


Küçük yaşta okula verilen birçok insanların ızdıraplarına ait yazılar vardır. Çocukları erken okula göndermek ailelerin iftihar ettikleri bir şeydir. Çocuk zeka yönünden olgunlaşmıştır. Zekası birinci sınıfı okuyabilecek derecede gelişmiştir. Ama gerek bedenen, gerekse sosyal olgunluk yönünden çocukların içine girip ilişki kuracak derecede gelişmemiştir.  Bu nedenle çocuk, okulda itilip kakılacaktır. Aşağılık duygusu gelişecektir. Bu yüzden, okul  yaşı gelse bile sosyal yönden gelişmeyen çocukları okula göndermek sakıncalıdır.


Çocuğun yeteneği ve zekası belli bir sınıfta okumaya uygun değildir. Ama, illa burada okuyacak veya mutlaka mühendis çıkacak diye yutturmuştur. Bu durumda çocuk zorlanmış olacak ve isyan edecektir. Belki de okuldan kaçacaktır.


Ayrıca veliler: “Eğer sınıfını geçemezsen eve gelme v.b. “ gibi sözler söyleyip çocuğu korkuturlar. Bu durumda çocuk yine yanlış bir yola yönelir. Ya evden kaçar yada okuldan.


Kişiliğinin temel taşlarını bizim yerleştireceğimiz yavrularımızı kendi menfaatlerimizi ön plana almadan yetiştirmeliyiz. Ne çocuğunu tamamen kendi menfaati ölçüsünde yetiştiren bir anne, baba, ne de herhangi bir fikre saplanıp o fikri çocuğun kafasına sokmaya çalışan öğretmen olmalıyız.


Bunun yerine  çocukların  bilgisayarı, interneti kullanmaları teşvik edilmeli, ilköğretim birinci sınıftan itibaren özellikle matematikle ilgili  bilgisayar programları*  kullandırarak başarılı olmalarına yardımcı olmalıyız.Naim UYGUN’un  http://www.pekiyi.150m.com sitesinden örnek programlar:


İlköğretim 1.sınıf 2 ve 5 ile çarpma ve toplama problemleri
İlköğretim 1.sınıf heceleri okumayı öğrenelim programı
İlköğretim 1.sınıf Verilen sayı içinde şekilli toplama programı
İlköğretim 1.sınıf Verilen sayı içinde yanyana üç sayıyı toplama programı
İlköğretim 1.sınıf Verilen sayı içinde sözlü yanyana toplama programı
İlköğretim 1.sınıf Verilen sayı içinde yanyana toplamada eksik sayıyı bulma programı
İlköğretim 1.sınıf Verilen sayı içinde yanyana toplama programı
İlköğretim 1.sınıf Verilen sayı içinde altalta toplama programı
İlköğretim 1.sınıf İki İşlemli Problemler
İlköğretim 1.sınıf 20 içinde toplama ve çıkarma problemleri
İlköğretim 1.sınıf Çarpma Programı
İlköğretim 1.sınıf hece programı
İlköğretim 1.sınıf Toplama Programı
İlköğretim 1.sınıf Çıkarma Programı


E-mail: dersogren@gmail.com


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.