Ordu’da yürütmesi durdurulan HES’e itiraz reddedildi

Ordu Temiz Enerji Platformu ve Kent Konseyi Çevre Grubu sözcüsü Elektrik Mühendisi Coşkun Türkeli’nin Nezahat Tatar ile birlikte, Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açtıkları davada, Ordu İdare Mahkemesi’nin Ağustos ayında verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı davalı şirket tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

BAKANLIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Ordu Temiz Enerji Platformu Üyesi Gül Ersan’ın verdiği bilgiye göre, davacıların, Ordu İli Ulubey İlçesi Sarpdere üzerinde Mor Enerji tarafından yapılması planlanan ve inşaat çalışmaları başlayan Ağkolu Regülatörleri ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesine ilişkin olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın gerekçesi; dava konusu işlemin, uygulanması halinde giderilmesi güç hatta imkansız zarar doğurabilecek nitelikte bulunmasıydı. 6 Ağustos 2010 tarihinde, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı alan Ordu İdare Mahkemesine, Bakanlık tarafından itiraz edildi ve bu kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek itirazen incelenerek kaldırılması istendi.

MAHKEME İNCELEMEDEN REDDETİ

Ordu İdare Mahkemesi, 11 Kasım 2010 tarihinde aldığı kararla “yürütmeyi durdurma kararının kesin ve nihai nitelikte bir karar olmayıp yürütmenin durdurulması talebinin dava sonuçlanıncaya kadar kabulü ya da reddi yönünde bir sonuç doğurmayan ve böylece hukuk aleminde kalıcı bir değişikliğe yol açmayan nitelikte bir ara kararı olduğundan, bu nitelikteki kararların, 2577 sayılı Yasanın 27/6. maddesi kapsamında itirazen incelenmesi mümkün bulunmadığını” ifade ederek itirazı incelenmeksizin reddetti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.