Paranın gücüne karşı derelerin kardeşliği!

Derelerin Kardeşliği Platformu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde “Kardeş Dereler Buluşuyor” adıyla bir forum düzenledi. Forumun açılış konuşmasını Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan yaptı. Şan, 4 yıldır sürdürdükleri HES’lere karşı mücadele sonucunda, bir çok vadide HES inşaatlarının durdurulduğunu, bazı vadilerde ise inşaatın başlamasına dahi izin verilmediğini hatırlattı.

‘LOBİLERDEN DEĞİL, VATANDAŞ MUSTAFA’DAN BESLENİYORUZ!’

“Başbakandan AKP’li bakanlara kadar iktidar yakınları, biz çevrecilerin dış kaynaklı lobilerden beslendiğimizi iddia ederek haklı mücadelemize gölge düşürmeye çalıştırmaktadırlar” diyen Şan, lobilerden beslenenlerin; AKP hükümeti ve egemenler olduğunu söyledi. Ömer Şan, “Bizler ise vatandaş Mustafa’dan, Anadolulu Yakup amcadan beslenmekteyiz. Kısacası bizler sizlerden emekçi halkımızdan beslenmekteyiz” dedi.

YOĞUN KATILIM

Katılımcı dernek ve platform temsilcilerinin yaptığı konuşmalar, “Dereler özgürdür özgür akacak”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla kesildi. Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin ve bağlı ilçelerden gelen yaklaşık 500 çevre dostunun katılımıyla gerçekleşen forum devam ederken Rizespor taraftar grubu Mekansızların “Dereler özgürdür özgür akacak” sloganıyla salona girmeleri uzun süre alkış ve sloganlarla karşılandı.

Kardeş Derelerin Buluşuyor forumunun ardından yayınlanan sonuç bildirisinde, ülkenin tüm temiz su kaynaklarına planlı bir şekilde saldırıldığı vurgulanarak, ” Her akarsuyumuz onlarca kelepçe (HES) ile tutsak edilmek; sularımız, binlerce yıldır hayat verdiği coğrafyada karanlık tünellere kapatılmak isteniyor. Oysa biliyoruz ki Su, hayatın kaynağı, dünümüz ve yarınımızdır! Derelerimiz, binlerce yıldır bereketli tarlalarımızı suluyor. Ekmek oluyor, geçim oluyor, iş oluyor, aş oluyor… Kısaca, bu vadilerde hayatı yeniden ve yenileyerek var ediyor. Asla boşa akmıyor” ifadelerine yer verildi.

YAŞAMA SAHİP ÇIKIYORUZ

“Derelerin kardeşliğine inananlar olarak suyumuza sahip çıkarak, toprağımıza, ürünümüze, hayatımıza, dünümüze, bugünümüze ve de yarınımıza sahip çıktığımızı biliyoruz. Suyumuza sahip çıkarak, binlerce yıllık türkülerimize, boz ayıya, alabalığa, göğe yükselen çamlara, ladinlere, çınarlara, çaya, fındığa, uçsuz bucaksız tarlalarımıza sahip çıktığımızı biliyoruz” ifadelerinin yer aldığı sonuç bildirisinde ayrıca şu görüşlere yer verildi:

PARANIN GÜCÜNE KARŞI DERELERİN DAYANIŞMASI

Biz, bazılarının bağırdığı gibi ne ‘üç-beş çapulcu’, ne de dış kaynaklı lobilerin oyuncağıyız… Bu vadilerde doğanlarız. Bu vadilerde atalarımızla yan yana gömülmeyi arzu edenleriz. Buralarda ürettiklerimizle geçinenleriz. Kadınlar, gençler, çocuklar ve erkekleriz. Binler, on binleriz. Bu vadilerin ayrılmaz parçalarıyız.Hukuka inanıyoruz, bilimin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Suyun alınıp satılabilecek bir madde olmadığını savunanlar, Suya ulaşma hakkının en temel insan hakkı olduğunu bilenler, “Enerji mi-çevre mi?” tartışmasına ‘hayat’ diye karşılık verenler, paranın gücüne karşı derelerin dayanışmasına inananlar diyoruz ki;

· Tüm canlıların yaşam kaynağı olan SU, sadece enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülemez!..

· Sudan elde edilmeye çalışılan enerjinin alternatifi vardır oysa doğamızın alternatifi yoktur!

· SU, ticari bir mal değil, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşmaya hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin bir parçasıdır.

· Tüm canlıların sudan yararlanma hakkı vardır. Hiçbir canlı kendisinin Su ihtiyacının daha önemli olduğunu ileri süremez!..

· SU, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz!..

· Doğal yaşam ile SU ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, yasal düzenleme kabul edilemez!..

· Suyun kullanımı; ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlikten uzak ele alınamaz.

· Canlı türlerinin yok olma noktasındaki suyu ifade eden ‘Can Suyu’ kavramı veya böyle bir adalet anlayışı kabul edilemez, ahlaki görülemez. Can Suyu tartışması dahi yapılamaz!..

· Doğal Yaşam Alanlarımızı kurduğumuz, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerimizi koruduğumuz Vadilerimizi yok ederek, ortadan kaldıracak ve geri dönüşümsüz zararlar verecek olan, ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısını’ kabul etmiyoruz. Bu yasa tasarısının Meclis’ten geçmemesi için tüm gücümüz ile mücadele edeceğiz.

Biz, Derelerin Kardeşliği Platformu olarak Su Havzalarımızda, Doğal Yaşam Alanlarımızda verdiğimiz yaşam mücadelemizi, her geçen gün daha da yükselterek sürdüreceğiz. Bu zorlu süreçte büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun bilinci ile hareket edeceğiz.

Bunun için:

· Vadilerimizde başlayan yerel mücadeleleri desteklemeye, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.

· Mücadeleye yeni başlayan/başlayacak vadilere her türlü destek sunmaktan, enerjimizi, bilgi birikimimizi ve olanaklarımızı paylaşmaktan geri durmayacağız.

· Su hakkı mücadelesinin toprak ve yaşam mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğinin bilincinde davranarak ülkemizde devam eden çevre ve toprak mücadeleleri ile dayanışma içerisinde olmayı önümüze bir görev olarak koyacağız.

· Su hakkı ve bizler gibi yaşam mücadelesi içerisinde bulunan Yerel ve Ulasal Platformların ortak mücadelesinin sağlanması için sorumluluk üstleneceğiz.

· Derelerin Kardeşliği Platformu olarak yerellerden başlayan, yerellerin inisiyatifinde gelişen mücadelenin, tüm ülkede ortak bir dil, ortak bir eyleme dönüşmesi için çaba harcayacağız.

Bütün karar vericileri, tarafları;

Başka canlılar, çocuklar yokmuş gibi, gelecek kuşaklar olmayacakmış gibi, sürdürdükleri bu bencil davranışlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Ülkemizin temiz SU kaynaklarına yapılan bu planlı saldırıların önünde durarak, vadilerimizde yaşanan bu katliamların bir an önce durdurulması ve sularımızın ticarileştirilmesini engellemek için bundan sonra da var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Şimdi, vadilerimizden başlattığımız mücadeleyi yükseltme zamanı.

Şimdi, mücadeleyi tüm ülkeye yayma zamanı…

1. DeKaP-Andon-Kazım Delal-Kuranlı Protesto

2. DeKaP Artvin Ardanuç

3. DeKaP-Artvin-Av.Bedrettin Kalın

4. DeKaP-Avni Ertaş-Fındıklı

5. DeKaP-Borçka-Elyese Uygun

6. DeKaP-Buluşma-Temsilciler

7. DeKaP-Buluşma-Temsilciler1

8. DeKaP-Buluşma

9. DeKaP-Buluşma1

10. DeKaP-Giresun-Ali Dursun

11. DeKaP-Hemşin Vadisi

12. DeKaP-Henşinli Teyze

13. DeKaP-Mehmet Gürkan

14. DeKaP-Remzi Kazmaz

15. DeKaP-Saltuk Deniz

16. DeKaP-Senoz-Hayati Kork

17. DeKaP-Trabzon-Tonya-Hasan Kalyoncu

18. DeKaP-Vatandaş Mustafa

19. DeKaP-Yaşar Aydın

20. DeKaP-Ömer Şan

21. DeKaP-İkizdere-Hızır Ekşi

22. DeKaP-İkizdere-İsmet Ekşi

23. DeKaP-Şavşat-Ethem Kara

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.