Patronlar da rektör atamalarını beğenmedi

TÜSİAD'tan rektör atamaları çerçevesinde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, son yapılan rektör atamalarının, daha önceki örneklerde olduğu gibi bazı üniversitelerde tepki yarattığı ve bu süreçte bazı akademisyenlerin üniversitelerden istifa ettiklerini açıkladıkları aktarıldı. 


Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: 


''Şüphesiz, yasalarla yetkilendirilmiş kurumlar bu yetkilerini kullanacaklardır. Ancak bu yetki kullanımı, YÖK sisteminin sorun üreten yapısını değiştirmemekte, her karar ve atama tartışmalara yol açmaktadır. Türkiye'nin yüksek öğretimde yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiği muhakkaktır. Böylelikle, üniversiteler, siyasi gerginliklerin bir unsuru olmaktan çıkarak enerjilerini eğitimin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar üzerine yoğunlaştırabileceklerdir. Eğitim kesinlikle siyasetin müdahale alanı olmaktan çıkarılmalıdır.'' 


Yüksek öğretimde, çeşitliliği vurgulayan, adem-i merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ön plana çıkaran, karşılaşılan sorunlara esnek tepkiler verebilen, üniversitelerin birbirleri ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarıyla rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin varlığının son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: 


''Bugünkü tek tip ve merkeziyetçi yapının, fiilen çeşitlenmiş olan Türk üniversitelerini yönetmeye ve yönlendirmeye yeterli olup olmadığı sorusu da dikkate alınarak, açık bir diyalog ortamında, yüksek öğretim politikasının ve vizyonunun daha demokratik bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte siyasi otoritenin gerginlik yaratmayan uzlaşmacı tavrı eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu reformun gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.''

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here