Patronların Ergenekon kaygısı

TÜSİAD, Ergenekon soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


TÜSİAD’dan yapılan açıklamada Ergenekon soruşturmasının ilerledikçe, kamuoyunda soruşturmanın yürütülüş tarzına ilişkin tartışmaların arttığı kbelirtilerek şöyle denildi:


“Hukuk devleti, hiçbir kişi veya kuruma mutlak bir dokunulmazlığın sağlanmadığı, herkesin hukukla bağlı olduğu düzendir. Demokratik bir toplumda, konumundan bağımsız olarak tüm kamu görevlileri de, her türlü eylemlerinden ötürü, gereğinde yargı önünde hesap verebilir olmalıdır. Ergenekon Soruşturması gibi kamuoyuna mal olmuş davalar, demokratik toplum düzeni ve hukuk devleti ilkeleri bağlamında sonuna kadar soğukkanlılıkla takip edilmesi gereken süreçlerdir.


Kamuoyuna mal olmuş bu gibi davalarda, yargı organlarının da, sanık haklarının ihlal edilmemesi hususunda olağanüstü özenli davranması gerekir. Sürecin süratle yürütülmesi için, gerekiyorsa, soruşturmayı yürüten birimlere kaynak ve kadro desteği sağlanmalıdır.


Toplumun, davanın hukuka ve insan haklarına uygun bir şekilde takip edildiğine dair güveninin sarsılmaması için, mümkün olduğunca saydamlığa özen gösterilmeli ve kamuoyuna düzenli bilgi aktarımı ihmal edilmemelidir. Ayrıca tüm siyasi kesimler, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek açıklamalardan kaçınmalıdır…”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here