‘PKK koşulsuz silah bırakmalı’

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yayınlanan açıklama aynen şöyle:


“TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Güneydoğu sınırımızda son günlerde yaşanan saldırı ve sıcak çatışmalardan hareketle başını ABD’nin çektiği emperyalist güçlerin orta ve uzun vadeli paylaşım politikalarında stratejik alanlara yayılmak, dünya enerji, petrol ve su kaynakları rezervlerini kontrol altında tutmak için savaş ve işgal politikalarına başvurduğunu ve ulus devletleri ekonomik alandan siyasal alana kadar yeniden yapılandırma politikalarıyla küreselleşme milliyetçiliği ve mikro milliyetçilik alanını beslediğine kamuoyunun dikkatini çekmektedir.


Türkiye emperyalizmin bu çok yönlü oyunlarının etki alanı altındadır. Bunun sorumlusu, bağımsız ve kişilikli dış politika geliştirmeyen bütün siyasal iktidarlara aittir.


Öte yandan Kürt sorununa yalnızca şiddete dayalı ara çözümler düşünülmesi PKK ve iktidarın paylaştığı ortak bir yanılgıyı oluşturmaktadır. Bu yanılgı ve mevcut çatışma ortamı, emperyalist güçlerin amaçlarına hizmet etmektedir.


Son dönemlerde ülkemizde şiddet ve linç kültürünün egemen olduğu bir toplumsal psikoloji geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu ortamın emperyalist çevrelerin çıkarları doğrultusunda kışkırtılması da söz konusudur. Toplumu şoven yaklaşımlarla etnik kökenleri üzerinden birbirine düşman etmeye ve şiddet uygulamalarını meşrulaştırmaya yönelik gelişmeler karşısında, barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini her zamankinden daha fazla sahiplenmek durumundayız. 


Bugün Kürt sorununun çözümüne yönelik yalnızca iki yol bulunmaktadır. Birincisi PKK’nın terör eylemlerine derhal son vermesi ve koşulsuz silah bırakarak demokratik süreçlere olanak tanıması; ikincisi de Türkiye siyasal yaşamının demokratikleşme yönünde ivedi adımlar atmasıdır.


TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bir kez daha demokrasi, eşitlik ve kardeşliğe vurgu yapma gereğini duyuyor, ülkemizi bir iç savaş ortamına sürükleme ve emperyalist senaryoların oyuncağı yapma girişimlerine karşı sorunun çözümünün demokratikleşmeden geçtiğini etmeyi bir görev bilmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here