Quebec Laiktir Laik kalacak…

Kanada’nın Fransız asıllı nüfusu olan Quebec [Kebek] Eyaleti kamuda türban başta olmak üzere tüm dinî sembolleri, giysi, örtü ve işaretleri yasaklamak kararı alıyor. Karar henüz yasal sürecin içinde bulunuyor. Yasak kapsamına alınacak türban, çarşaf, hicap, peçe, haşeme gibi İslamî giysileri giyenlerin yanı sıra kipa adı verilen Yahudilerin taktığı takke dahil olmak üzere her türden dinî giysi ve takılarla dolaşanlar uygulama başlarsa ne yapacaklarını şaşırmış durumda kaldı.

Kanada’nın Federal yasalarına göre Eyaletler kendi kamu dairelerinde ve kamuya ait her tür yerde giysi kuralları oluşturma hakkına sahip bulunuyor. Bu federal yasadan yararlanan Sosyal-Demokrat Parti Québécois-Kebek Partisi Türkiye büyüklüğünde sayılabilecek eyaletin tamamında böylece laikliğe ters düşen kıyafetleri denetlemeye karar verdi. Parti Québécois’ın bayan lideri Pauline Marois, laikliğin öüdn verilecek bir şey olmadığı görüşünü savunarak kamuoyuna yaptığı açıklamalar bütün bu süreç içinde dikkati çekti. PQ Başkanı Marois, hangi din olursa olsun bir dine özgürlük verdikçe arkasının kesilmediği, özgürlük adına kendi şartlarını başkalarına zorladıklarını söylemesi de ayrıca altı çizilen cümleler olarak yer aldı. Ayrıca Partinin sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda, ¨Bir ayrım yapmaksızın dinlerin tümüne veya bir dine elinizi verince kolunuzu kaptırıyorsunuz, taviz verdikçe daha fazlasını almak, ardından da yeteri kadar güç elde edince kendi istedikleri yaşam biçimini herkese uygulamak istiyorlar¨ biçiminde sözler bulunması Kanada basınında geniş tartışmalara yol açtı.

Uygulamaya karşı Katolik Hıristiyanlar başta olmak üzere, Müslümanlar, Sihler, Yahudiler ve öteki dinlere, inançlara bağlı taraflardan protesto gelmesine karşılık genel kamuoyu, başlatılacak uygulamaya daha şimdiden yeşil ışık yakmışa benziyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here