Öğrenci Affı’na Komisyon ‘evet’ dedi

Üniversetelerden 29 Haziran 2000 tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun atılan ve kendi isteği ile ilişiği kesinlere yeni haklar getiren yasa teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.


Önerge ile teklifteki “2000-2001 öğretim yılı” olarak yer alan affın başlangıç tarihi “29 Haziran 2000” şeklinde değiştirildi.


Teklife göre, yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve diğer bütün sınıflarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden 29 Haziran 2000 tarihinden itibaren, kendi isteği ile ilişiği kesinler dahil her ne sebeple olursa olsun atılan öğrencilere, ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler için bir öğretim yılı devam ve 3 sınav hakkı verilecek. Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları dersler programdan çıkarılmış ise bu derslerin yerine kurumlarınca belirlenecek başka derslerden sınava girecekler. Bu sınavlarda başarılı olmaları halinde öğrenciliğe intibakları yapılacak.


Uygulamalı eğitim-öğretim yapan okullardan ayrılan öğrencilere devam edemedikleri dersler ve uygulamalar için devam imkanı sağlanacak. Bu öğrenciler için öngörülen sınav süreci, ilgili yönetmeliklerdeki devam şartını tamamladıktan sonra başlayacak.
Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en çok üç dersten başarısız olup, bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere, üst sınıfa devam etme ve alt sınıfta başarısız oldukları dersler için üç sınav hakkı verilecek. Not ortalaması nedeniyle sınıfı geçemeyen veya mezun olamayan öğrencilere de istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınacak.
 
Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurduktan sonra kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere ise alamadıkları dersler için bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl devam etme ve sınav hakkı verilecek.


Başvuru süreleri içinde askerlik zamanı gelmiş olanlar, teklifin öngördüğü hakları kullandıkları takdirde tecilli sayılacak. Halen askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerinden sonraki 2 ay içinde müracaat edebilecek. Gözlem altında veya tutuklu bulunanlar, bu durumlarının sona ermesini izleyen 2 ay içinde başvurdukları takdirde haklarını kullanabilecek.


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Teklif, lisansüstü öğrenim görürken ilişikleri kesinlere de çeşitli haklar getiriyor.


Buna göre, 29 Haziran 2000’den teklifin yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen lisansüstü öğrencilerine başarısız oldukları dersler ve yeterlilik için iki sınav hakkı, yüksek lisans öğrencilerine bir yıl, doktora öğrencilerine 2 yıl tez hazırlama süresi verilecek.


Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara da iki sınav hakkı tanınacak.
Sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara başarısız oldukları derslerden laboratuvar veya uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları koşuluyla iki sınav hakkı tanınacak.


Getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen öğrenciler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuracak.


İLGİLİ HABER VE YAZI


– Öğrenci affı, ‘türban affı’ mı?


– Öğrenci affı gerekli mi? İbrahim Ortaş yazdı…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + thirteen =