‘Rüzgar şehrine termik santral olur mu?’

ÇÇP 3 Ekim 2007 Çarşamba günü saat 12.30’da  Cumhuriyet Meydanında Kitlesel Basın Açıklaması  gerçekleştirileceğini açıkladı.


ÇÇP, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Çanakkale’de toplam 9 adet termik santral kurulma çalışmalarının bir an önce durdurulması isteyerek başvurulara lisans verilmesine karşı çıktı.


Ayrıça ÇÇP, mitelojide dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı tanrıların mekanı olarak bilinen Kazdağlarında altın madenciliğine de karşı çıkarak sendika, meslek odası ve tüm kitle örgütleri tarafından yapılacak olan ortak  basın açıklamasına halkın desteğini istedi.


İMZAYA AÇILAN DİLEKÇE


ÇÇP’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna göndereceği dilekçe aynen şöyle:


“ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Ziyabey Cad. No:19 Balgat/ANKARA
Tel: (312)2872560 Faks:(312)2877800 e.posta:
bilgi@epdk.org.tr; Web:www.epdk.org.tr
               
Bizler,  Çanakkale ili sınırları içinde yaşayan kişileriz. Kurumunuza Çanakkale İli Biga İlçesi sınırları içinde İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. tarafından İthal Kömür/Konvansiyonel (Süperkritik PC)TermikSantral santralı için, ve yine aynı şirket tarafından aynı bölgede İthal Kömür/Akışkan yataklı termik santralı için, yine Biga ilçesinde İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. tarafından Termik-Akışkan Yataklı Termik Santralı için üretim lisansı başvurusu yapıldığını,  yine Çanakkale İli Ezine ilçesi sınırları içinde San-Sal İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Termik (İthal kömür) santralı üretim lisansı başvurusu  yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Çanakkale il sınırları içinde zaten dört adet termik santral vardı, bu santrallere ek olarak kurulan bu santraller nedeniyle hakim kuzey rüzgarlarının da etkisiyle, halkının tarım ile geçindiği Çanakkale kenti yaşanmaz hale gelecektir. Anayasal ‘’sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” kullanmak suretiyle Sayın Kurul’a başvuruyoruz.


Çanakkale sınırları içinde en kuzeyde yer alan termik santraller ve sanayi tesisleri nedeniyle Çanakkale ve ilçeleri kirliliğin yoğun yaşandığı ve sınır değerlerin fazlasıyla aşıldığı  bir bölge halini almıştır. Varolan tesislerin yarattığı hava, su ve toprak kirliliğinden tüm bölge olumsuz etkilenmektedir. Başvurusu yapılan Termik Santraller teknolojik tüm önlemler alınsa bile, yalnızca Biga için değil, Çanakkale Kenti ve Kazdağları  ve bölgenin tamamı için büyük bir çevresel felaket yaratacaktır.


Bilindiği gibi; Anayasa’nın 2. maddesine göre “T.C.Devleti, sosyal hukuk devleti”dir, 56.maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”. 138. maddesine göre de; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez”
1997 yılında ihaleye çıkarılan Çan Termik Santralı ruhsatsız çalıştırılırken, Bursa 1. İdare mahkemesi tarafından “ÇED Raporu Olumlu Belgesinin İptali Kararı” verilmişken bölgede yeni termik santrallerin kurulmasında hiçbir kamu yararı yoktur. Özellikle bölgemiz için çok daha temiz ve ekonomik olan rüzgar ve güneş enerjisi gibi seçenekler dururken, çevreye zarar vereceği açık olan bu santrallerin yapımından derhal vazgeçilmelidir.
Sonuç olarak; Çanakkale’ de dört adet  Termik Santral yapımına ilişkin lisans başvurularının reddedilmesini, dilekçemize Anayasanın 74 ve 3071 sayılı yasanın 7.maddesi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11.maddesi uyarınca yanıt verilmesini dileriz. Saygılarımızla.”


FOTOĞRAF (Faruk Eskioğlu çekti): Çanakkale

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 12 =