Sade beraat etti!

2003 Yılında 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin müstehcen olduğu gerekçesiyle imhası kararına, Ayrıntı Yayınları itiraz etmiş ve Yargıtay davanın yeniden görülmesini istemişti. Yeniden görülen davada, İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı ögretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporu değerlendirildi.

Davanın sonunda, 1795 yılında yazılan ‘Yatak Odasında Felsefe’nin beraatına karar verildi.

“Müstehcenlik sadece bir araç durumundadır, asıl olan metafiziğin, tarihin, ahlakın sorgulanmasıdır” denilen raporda, Marquis de Sade’nin ‘ironik’ bir yöntem kullanarak abartı, alay ve karmaşadan bir sentez yaratma amacında olduğu belirtiliyor.

Tüm zamanların en çok kovuşturmalara uğrayan yazarlarından biri olan Sade, yaşadığı dönemde de Fransız politik rejimlerinin zindanlarına girip çikmisti. Monarşi koşullarında demokrat, 1789’da devrimci olan yazarın, Yatak Odasında Felsefe adlı kitabı tüm dünya dillerine çevrilerek milyonlarca basılmış.

Metafiziğin, ahlakın, tarihin, felsefenin sık sık araya girdiği bu kitap, 1795 tarihli yedi diyalogdan oluşur. Sade bu eserinde 18. yy’ın düşünce akımlarına saldırır; özgür düşünceye sonuna kadar bağlı biri olarak doğayı yüceltir, şiddet de dahil her şeyin doğallığını savunur. Yalnızca cinselliği değil aynı zamanda etik, metafizik ve estetik algıyı da altüst eder. Ona göre ‘hayal gücü düzenin düşmanıdır’.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − ten =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.