Sadece Hırvatlar’a “Evet”

Kamuoyu yoklamasında Hırvatistan’ın AB üyeliğine yüzde 54 ile evet diyenlerin sayısı geçtiğimiz dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarından daha fazla bir kabul gördüğü açıklandı.

Diğer AB adayları ise Avusturyalılar tarafından kabul görmediği duyuruldu. Türkiye’nin AB üyeliğine evet diyen Avusturyalılar’ın sayısı ise sadece yüzde 15’de kaldı. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyeliği en an istenen ve aynı zamanda en fazla red edilen ülkelerin en başında yeralmakta. Avrupa Politikası için AvusturyaTopluuluğu tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına Türkiye’ye AB Üyeliği konusunda hayır diyenlerin oranı yüzde 65, evet diyenelerin oranı ise sadece yüzde 15’i bulmuşken, düşüncem yok diyenlerin oranı yüzde 16.

İstenmeyen ülkeler arasında Türkiye’yi Kosova takip ediyor: Kosova’ya 56 hayır denilirken, yüzde 21 evet, düşüncem yok diyenler ise yüzde 23’de kalmış.
Kosova’yı ise Sırbistan takip etmiş: Sırpistan’a evet diyenlerin oranı yüzde 25, hayır diyenler yüzde 51, düşüncem yok diyenlerin oranı ise yüzde 24 olmuş.
Kosova’yı ise sırasıyla Bosna Hersek, Montenegro, Makedonya ve İslanda takip etmiş. Bosna Hersek yüzde 47 oranla red edilirken, Montenegro ve Makedonya’nın AB üyeliğine yüzde 46 oranında hayır denilmiş. Bu ülkelerin AB üyeliği için ise kamuoyu yoklamsına katılanlar tarafından yüzde 27 ve yüzde 25 ile evet denilmiş.
Hırvatistan’dan sonra en fazla kabul gören ülke ise İzlanda olmuş; İzlanda’nın AB üyeliğine kamuoyu araştırmasına katılanlar yüzde 26 hayır derken, yüzde 45 evet demiş, yüzde 29 ise herhangi bir düşüncem bulunmuyor demiş.

Avrupa Politikası için AvusturyaTopluuluğu adına açıklamada bulunan Paul Schmidt “Güneydoğu Avrupa ülkelerinin üyeliğine Avusturyalıların sempatiyle bakmadıklarını” dile getirirken, “Türkiye konusunda da AB üyelik görüşmelerinin yürütülmemesi ve Kıbrıs’ın başkanlığı altında Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerini dondururuz açıklamasının kamuoyuna herhangi bir şekilde olumlu etkisi olmamıştır” açıklamasında bulundu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here