Saçma soru önergeleri

Enerji açığının ülkemizi dumanaltı edecek yeni termik santraller kurularak çözülmesinin dünyanın sonuna katkı oranı ile meclisteki sandalye oranının erdemin sonuna ve duyarsızlığa katkı oranı doğru orantılı mıdır? Yatağan’a hiç yolunuz düştü mü? Belen kahvesine çıkıp, ovaya baktınız mı?


Küresel ısınma eylemlerinde söndürülen ampuller , seçimlerde de bazı ampullerin söneceğine dair iyi niyetli bir mesaj mıdır? O demode ampüller yerine bor madenli halojen ampul kullanılmasının ülkeye, global ekonomiye ve dünyaya katkısı nedir? Türkiye ülkesi Dünya’da mıdır? Milleti nerde konuşlanmıştır? Genlerimizdeki tepki kodu mutasyona mı uğramıştır?


Bilinç denilen kavrama eski tatlısu solcularının terminolojisinden farklı bir anlam yüklenebileceğinin bilinci var mıdır buralarda? Yoksa bilinçsizlik deryasında kendini ada sanan sazanlar aslında mercan kayalığı mıdır?


Dinimi, muktediriyat-ı mukadderat-ı mukaddesattan daha çarpıcı ve çıkarcı akılsızlıkla kullanıp dil üstünde buzdan sms kaydırmaya kalkmanın sonucunda halkın gösterdiği tepki hayırlı bir sinyal midir, halk mı hayırlılaşmıştır, yoksa baldırı çıplak gavur icadı buz dansını sadece laik kesim mi sevmektedir? Bunun buzulların erimesine katkısı var mıdır?


Sarıyer magandalığı, sarı ampül başıboşluğunun dolaylı bir türevi midir? Seçimlere kadar büyük şehirlerde kaç varoş semti daha ortaya çıkar? Erdoğan İstanbul’a vizeyi seçimlerden sonra mı koyar, önce mi? Modern magandalık nedir? Nasıl yayılmaktadır? Büyük şehir sendromunun yarattığı yeni sektörler nelerdir?


Kendini aklaya aklaya paçasından un akar hale gelen şirin bakanın yan bakışları ile Liboşzade İkinci Mehmet Barlas’ın yan bakışları neden benzeşmektedir? Bu bir tarz mıdır?


Bor madenlerimizin, Telekom’dan daha ucuza gitmesi halinde malı ye bakanı muhtevası nasıl nemalanacaktır? Güzide Malı ye bakanına yazık değil midir? Sağlık bakanı sağlıklı mıdır? Eğitim bakanının eğitimi nedir? Enerji bakanı enerjik midir? Orman bakanı nerde yaşar?


Türkiye’nin sorunları bitmekle tükenmeyecek ! gibi olduğu halde, yaratıcı zeka üretip, ülkeyi kurtarabilecek genç politikacıların üreyememesinin temel sebebi 12 Mart’tan 12 Eylül sonrasına kadar asimile derecesinde depolitize edilmiş olan gençliğin bütün kavramları yanlış ya da eksik algılıyor olması mıdır? Yoksa giderek daha da geri kalmakta olan bir ülke haline gelmiyor muyuz? Herşey güllük gülistanlık ve de lale devriyle müsemma bir mahiyette midir? Evren niye evlerini satmaktadır?


Medeniyetleri kutuplaştırma tetikçisi Danimarka bir marka mıdır? Ne markadır? Dandik bir marka mıdır? Medeniyet tetikçiliğinden avantası nedir? Nasıl nemalanmaktadır? Vikingler Hristiyan mıydı?


AB’nin kriter ve kurallarının bizim kuralsızlığımızla pratikte doku ve kan uyuşmazlığı neticesinde eskiden iyi kötü, hasbelkader yürüyen kendimize has kurallarımızın da deforme olmuş olmasının boşluğundaki sahipsiz, hukuksuz konumumuz 10 yıl içinde düzelir mi? Kim düzeltir? AB’ye kaza ile girebileceğimiz 20 yıl içinde AB kalacak mıdır?


Dört dörtlük numune bir ülkede yaşamanın ayrıcalığına rağmen, ülkede sorun olmayınca insan ne yazacağını da şaşırıyor…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.