Seçim öncesinde Lazlar’ın talepleri

DEKLARASYON

Yerel Belediyeler, ve bazı Parti İlçe Teşkilatları, Basına ve Kamuoyuna,

Derneğimiz, LAZEBURA e.V. (Birliği) Federal Almanya’da yaşayan Lazların bir bölümünü temsil etmektedir. Bizler,Türkiye’nin bugünkü durumunu dikkate alarak, ülkemizin huzuru ve refahı için siyasal, yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki sorunlarının çözümü yönünde düşüncelerimizi kamuoyuna duyurma ihtiyacı duymuştur.

Kökenleri ne olursa olsun, bir ülkede yaşayan tüm insanların eşit hakları, kişisel dokunulmazlıkları yanında içinde topluma karşı sorumlulukları ve görevleri vardır.

Türkiye’de yaşayan tüm halklar eşit haklara sahip olmalıdır.Bu haklar, anayasal güvence altına alınmalıdır. Ne bireysel diktanın, ne de çoğunluğun önünü kapatacak şekilde demokratik yollar oluşturulmalıdır.

Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası anlaşmaları da dikkate alan yeni ve demokratik bir Anayasa hazırlanmalıdır. Yeni anayasa hazırlanması öncesinde :
 Yeni Bir Partiler Yasası
 Yeni bir Seçim Yasası yürürlüğe konulmalıdır.
 Bunları yaparken , anti-demokratik olan ülke barajı % 10’dan
% 5’e düşürülmelidir.

Anayasanın hazırlanması sırasında Parlamento, tüm siyasi Partiler, bağımsız Kurum ve Kuruluşlar, Universiteler, Barolar, Bilimadamları bu hazırlıklarda yerini almalıdır. Hazırlanan Anayasa, halkın oyuna sunulmalıdır. Mevcut tüm yasalar bu yeni Anayasaya göre yeniden gözden geçirilmelidir.

Parlamenterlerin dokunulmazlıkları mutlaka kaldırılmalıdır.

Toplumsal yaşamda hak ve ödevlerin yerine getirilmesinde, toplumsal diyaloğun aksamadan sürdürülmesinde devlete büyük görevler düşer. Toplumsal dengenin sağlanmasının en önemli unsurlarından biri herkesin yaşamını insanca sürdürebileceği bir iş yerinin olmasıdır. Çalışarak geçimini sürdürebilmelidir. Devletin önemli görevlerinden biri herkese iş ve sosyal güvence sağlamaktır.

Lazlar, milattan önce 1. yüzyıldan başlamak üzere Sohum’dan Trabzon’a kadar sahil boylarında krallıklar kurup iz bırakmışlar ve günümüzde Doğu Karadeniz’de Rize’den Batum’a kadar uzanan sahil kasaba ve köylerinde yaşamaktadırlar.

Biz Lazlar kültürümüzün, dilimizin yavaş yavaş kaybolmasının üzüntüsünü yaşamaktayız.

Kökeni ne olursa olsun kültür bir ülkenin zenginliği ve güzelliğidir,
Lazlar her ne kadar kişisel ve derneksel çabalarıyla kültürlerinin kaybolmaması için çalışmalar yapıyorlarsa da bu yeterli olmamaktadır.
Özellikle aşağıda 4 madde de belirtilen konularda yenilikler getirilmelidir:

Somut Taleplerimiz:

1. Devletin kaybolmakta olan Laz dili ve kültürünün bilimsel kurumlarda ve üniversitelerde araştırılması, Laz enstitüsünün kurulması.
2. Lazcanın, Lazların yoğun olarak yaşadıkları yerleşim birimlerinde Anadil Dersi olarak öğretilmesi, müfredata alınması.
3. Lazca yer adlarının geri iade edilmesi ve yer ismi tabelalarına gerçek isimlerin eklenmesi
4. Yöremizin şuan ki en büyük sorunu HES’ler yerine Yenilenebilir Enerji üretimine yönelinmesi.

LAZEBURA e.V. Birliği Yönetim Kurulu

3 Nisan 2011, Almanya

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.