‘Seçim tarihini öne almak için başvuracağız’

Erdoğan, AK Parti olarak ortaya çıkan bu yeni durumu milletin takdirine sunmayı bir zaruret olarak gördüklerini ifade ederek, ”onun için hemen yarın (bugün) sabahtan itibaren ve öncelikle genel seçim tarihini öne almak için TBMM’ye başvuracaklarını” bildirdi.


Erdoğan, ”Bizim öngördüğümüz seçim tarihi mümkün olan en yakın tarih olması bakımından 24 Haziran veya 1 Temmuz tarihleri olabilir” dedi.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, toplantıda Anayasa Mahkemesi’nin açıklanan kararını ve bunun siyasi sonuçlarını bütün boyutlarıyla değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.


Erdoğan, şöyle konuştu:


“Biz daha başından itibaren, anayasal demokratik süreçlere bağlı olduğumuzu ve mahkemenin kararını saygıyla karşılayacağımızı ifade etmiştik. Gelinen noktada AK Parti olarak bu kararı saygıyla karışılıyoruz. Bununla birlikte Yüce Mahkemenin karar alma sürecinde yaşadığımız gelişmeleri, özellikle CHP Lideri Sayın Deniz Baykal’ın oluşturulacak kararı etkilemeye yönelik sözlerini mahkeme adına talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Öyle zannediyorum ki bu karar önümüzdeki süreçte hukuki boyutlarıyla çokça tartışılacaktır.”


Başbakan Erdoğan, netice itibariyle ortada bir karar olduğunu ve uygulanacağını belirterek, ”Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu karar doğrultusunda TBMM’de yeni bir takvime bağlanacak ve süreç işleyecektir” dedi.


TURLARA DEVAM EDİLECEK


Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimi turlarının perşembe günü devam edeceğini belirterek, ”Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de eğer Parlamentodan Cumhurbaşkanı seçilemezse bu konuyu da millete götürecek ve milletimizin Cumhurbaşkanını seçmesini temin eden yolu açacağız” dedi.


Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:


”Bizler ilk turun neticesini görüp bunu tekrar değerlendireceğiz. Millete bu konuda da gidilmesinin geleceğe yönelik en isabetli yol olduğuna inanıyoruz. Neden? Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararla… Bundan sonra parlamenter demokratik sistemin, karar, yasama organının, kanunların çıkmış olduğu o kutsi çatı altında artık parlamenter demokratik sistem artık bloke edilmiştir.


Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, o zaman millete gidiyoruz. O zaman Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçimle… Bu da şu anda almış olduğumuz kararımızdır. Buna yönelik olarak her türlü adımı atmaya hazırız. Biliyoruz burada da bazı engeller karşımıza çıkarılacak. Bunları okuyoruz… Ama biz yasalar, başta Anayasa olmak üzere neyi gerektiriyorsa bunu yapacak ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle de eğer Parlamentodan cumhurbaşkanı seçilemezse bu konuyu da millete götürecek ve milletimizin cumhurbaşkanı seçmesini temin eden yolu açacağız.”


Başbakan Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:


• “Seçimlerin öne alınması sebebiyle 25 yaş seçilme yaşı olmaktan çıkabilir ve bir sonraki seçime kalabilir diye burada bir anayasa değişikliğinin yapılması gerekiyor”
• “Öyle zannediyorum ki, herhalde dün buna ‘evet’ diyen siyasi partiler bugün de buna ‘evet’ diyeceklerdir. Bir geçici maddeyle bunu değiştirmemiz gerekiyor”
• “Milletvekili seçimlerinin de dört yıla alınmasına biz hazırız”
•  “Danışma Kurulu bunlarla ilgili toplanıyor ve Meclis çalışma takvimini belirliyor. Hatta bu süreç içerisinde de çeşitli yasaları görüşme imkanını danışma kurulu karara bağlayacak”
• “Olağanüstü şartların getirdiği acil bir durum yaşıyoruz”
• “Biz şu anda ekonomide ayağı yere sağlam basan ülke konumundayız”
• “Gerekirse referanduma da gidebiliriz”
• “Bir kan kaybı başlarsa bu kan kaybının bedelini geçmişte olduğu gibi ülkemiz öder”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.