Sezer: Siyasal rejim en tehlikeli konumunda

Sezer, “Laik Cumhuriyet’in temel değerleri ilk kez açıkça tartışma konusu yapılmaktadır” diye konuştu.


Sezer’in Harp Akademileri’nde verdiği konferansta öne çıkan diğer ifadeleri şöyle:
•”Kuruluşundan bu yana Cumhuriyetimizi sinsi bir gölge gibi izlemiş olan gerici tehdit, bugün ulaşmış olduğu boyutlarla kaygıya neden olmaktadır.”
•”Türkiye’nin laik düzenini ve Cumhuriyet’in çağdaş kazanımlarını hedef alan etkinlikler ile dini politikaya yansıtma çabaları toplumsal gerginlikleri artırmaktadır.”
•”Cumhuriyet’in demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğinin, ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünün sonsuza kadar korunması ve kollanması devletin hak ve görevidir.”
•”Ilımlı İslam’ın çok kısa sürede Radikal İslam’a dönüşmesi kaçınılmazdır.”
•”Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasal rejimin korunması yönünden, tüm anayasal organ ve kurumlar gibi görevli ve taraftır.”
•”Orduyu yıpratarak etkisizleştirmek için zamanlaması ayarlanmış bir oyun oynanmaktadır.”
•”Cumhurbaşkanının anayasal ilkelerden yana taraf olması, siyasal taraflılık biçiminde yorumlanamaz.”
•”Cumhurbaşkanına ve Anayasa Mahkemesi’ne verilen görev ve yetkiler, siyasal iktidar gücünün, dengelenip frenlenerek ‘çoğunluk diktatörlüğüne’ dönüşmesinin önlenmesi ve Anayasa’da somutlaşan devlet rejiminin korunması yönünden çok önemlidir.”
•”Atatürkçü Cumhuriyet rejiminin temel ilkelerine karşı ortaya konulan eylem ve uygulamalara karşı çıkmak ve engel olmak, Cumhurbaşkanı’nın içtiği andın ve anayasal görevinin gereğidir. Bunun ‘siyasal muhalefet’ görevi ile karıştırılması son derece yanlıştır.”
•”Seçim sisteminin, ulusal istencin adaletli olarak Meclis’e yansımasını sağlayacak biçimde ivedilikle düzeltilmesinde, başka bir deyişle ülke geneli barajının düşürülmesinde yarar bulunmaktadır.”
•”Siyasal ve bunun getirisi olarak ekonomik istikrar uğruna temsilde adalet ilkesinin gözardı edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin istikrarını bozacak düzeye ulaşabilecektir.”
•”Irak bağlamında Türkiye için bir başka kaygı kaynağını, bölücü terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki varlığı oluşturmaktadır.”
•”Türkiye, kendi ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik böylesine önemli bir tehdide karşı uzun süre izleyici konumunda kalamaz.”
•”Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin, Kıbrıs Adası’nın deniz alanlarında ise KKTC’nin yasal hak ve çıkarları bulunmaktadır. Bunlardan ödün verilmesi söz konusu olmadığı gibi, bölgedeki haklarımızı kararlılıkla korumayı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here