Siyasetçiler yalakaları mı sever?

Siyasetçilere güvenememek, toplumumuzda ve belki de günümüzde yaşadığımız en büyük açmazlardan birisi haline geldi.


“Her devrim, kendi çocuklarını yer” sözünde olduğu gibi, siyasette liderler, çevrelerindeki ahlaklı, çalışkan ve birikimli kadroları eritmeye devam ediyor. 


Özellikle sol siyaset, liderlik mücadeleleri nedeniyle gerçek entelektüellerini ev ülke sevgisiyle hizmet aşkına tutuşmuş nice insanı kemirip bir köşeye atmadı mı ? En azından, siyasette liderler, bunca nitelikli kadroyu tüketmeye, olmadı siyasetten soğutmaya devam etmiyor mu?


Siyasette genç, birikimli, düzeyli, ülkeye hizmet etme niyeti ve   enerjisine sahip binlerce insan, siyasi mücadelelerden dışlanmışlığın üzüntüsü içinde köşelerine çekilip ülkelerine küsmüş durumdalar.


Liderlerin başarılı, yetenekli, bilgili ve yetişmiş kadroları dışlayıp çevrelerinde bir yalakalar ordusu oluşturmaları, siyasetin düzeyini ev çekiciliğini yitirmesine kaynaklık ediyor.


Siyasi liderlerin çevresinde yeteneksiz, güvenilmez, itici ve militan ruhlu kesimlerce kuşatılmasının nedeni de bu olsa gerek.


Oysa, siyasette başarının anahtarı, halkın güvenini, sevgisini ve desteğini kazanmak değil midir ? Bu başarı da toplumu iyi bilen, çalışkan, yetenekli kadrolar ile başarılacak durumdadır.


Siyasetin halktan ve ülke sorunlarından koparak bazı güç odaklarına yakınlaşması, siyasete olan güveni ve saygıyı da yok etti. Bugün hepimiz, siyasetçi ya da politikacı deyince, yalan söyleyen, insanları oyalayan ve seçimlerde dört takla atarak oy çalmaya çalışan güvenilmez insanlar aklımıza gelmiyor mu?


Siyasi liderlerin portreleri, en yakınındakilerin portreleri ile değerlendirilmek durumunda. Yakın çevresini yalakalar ile ören bir siyasi liderin halkın güven ve sevgisini kazanması söz konusu olabilir mi?


Ülkemizde son seçimlerde çok sayıda merkez sol ve sağ siyasi partilerin yaşadığı hezimet, bu gerçekler ışığında değerlendirmek durumundadır.


Sonuç olarak, siyasetçilerin çevrelerindeki yalakalardan kurtulmadıkları sürece, ne ülkeye, ne siyasete ne de partilerine bir yararları dokunmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here