Sorular ve yanıtlar

1. Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmeniz nedir?
Düzen ve rejim eleştirisi yapanların 3. seçeneği oluşturabileceğini, oy ve belediye sayısını yükselterek ülkenin sahih partisi olabileceğini düşünüyorum. (Seçim yasakları nedeniyle partilerle ilgili somut sayısal öngörüde bulunulmamıştır.)
2. AKP hakkında düşünceniz?
AKP’nin küreselleşme sürecinin muhafazakâr değerlerle, neoliberal yaklaşımı birleştiren bir parti olduğu açıktır. Bugüne kadar yaşanan muhalefet krizi ve yanlış politikalar AKP’ye hayat öpücüğü oldu. Artık bu hegemonyayı sarsabilecek, karşı hegemonya oluşturabilecek bir yapıyı birlikte inşa ediyoruz.
3. HDP/BDP sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
BDP, tüzüğünde kendini sol bir kitle partisi olarak tanımlıyor. Memleketin tüm temel meselelerinde politika üreterek dar bir alanla kendini tanımlamadığını kanıtlıyor. Yoksullarla kimliğinden yoksun olanların mücadelesini birleştirmekte kararlı bir politika izliyor. Tercihim HDP’nin de organik bir siyasi partiye dönüşmesinin gerçekleşmesidir.
4. Solu nasıl tanımlamak gerekir?
Özgürlükçü sol kendini daha önceki otoriter deneyimler karşısında özgürlükçü, çoğulcu bir perspektifle sömürüye karşı adaleti, otoriter rejimlere karşı demokrasiyi ve savaş politikalarına karşı barış politikalarını hemhal ederek tanımlıyor.
5. Liberalizme bakışınız denir?
Yıllardan beri neoliberalizmin iktisat politikalarına, liberal dünyanın eşit olmayan öznelerini eşit varsayan yaklaşımına karşı tutum alınmasından yana oldum. Liberalizmin, varolanlar arası serbestiyetten yana tutumu karşısında, varolan yapı ve öznelerin devrimci dönüşümünden yana bir tutumu olmalı.
6. Milliyetçiliğe bakış açınız nedir?
Her türden milliyetçiliğe karşı enternasyonalist bir bakış açısına sahibim. Ama Kürt halkının eşit yurttaşlık temelinde çok kimlikli, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü yaklaşımını da milliyetçilik olarak kodlamaya yeltenen şovenist yaklaşımlara mesafeliyim.
7. Şiddet konusundaki yaklaşımınız?
Kimden ve nereden gelirse gelsin şiddete karşı tutum alırken, gerilla mücadelesinin de açık siyasi mücadeleye dönüşmesi için barış sürecinin somut bir yol haritası ekseninde ileri adım atılması ve müzakerelerin siyasallaşmasını savundum. Barışa karşı tutum, bütün meselelerde üst belirleyenimdir. Helalleşmeye hazırız.
8. Suriye politikanız nedir?
Suriye’de başından beri AKP iktidarının maceracı politikalarına ve askeri işgale karşı çıktım. Baaz diktatörlüğü karşısında demokratik muhalefeti desteklerken, bölge halklarına karşı şiddet ve katliam siyasetini benimseyen radikal siyasi gruplara da eleştirel tutum alarak, 3. seçeneği savunduk. Rojava devrimi zaten politikalarımızın somut karşılığını oluşturdu.
9. Resmi laikliğe bakışınız nasıl?
Otoriter, tekçi resmi laiklik karşısında, demokratik laiklikten yana bir yaklaşımla bütün mütedeyyinlerin, Alevilerin, azınlıkların, agnostiklerin, ateistlerin özgürce yaşayacağı, din ve vicdan hürriyetinden yana demokratik bir cumhuriyeti savunurum.
10. Yerel yönetimler konusunda fikirleriniz?
Örneğin, İstanbul’da AKP’nin kuzey ormanlarının talanı, havaalanı inşaatı, 3. köprü, Kanal İstanbul gibi global ve marka kent yaklaşımlarına karşı yerinden ve yerellerden bir doğrudan demokrasi perspektifini savunurum ki, Fatsa’dan Hopa’ya, Diyarbakır’dan Batman’a bölgedeki bütün deneyimlerle kıymetli bir müktesebat oluşturulduğunu da düşünüyorum.
11. Gezi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gezi’deki sivil itaatsizliğin politik itaatsizliğe dönüşmesini kıymetli buluyorum ve kendimi oradaki ulusalcı tortudan ayırarak özgürlükçü mücadelenin önemine işaret ediyorum. Zaten Gezi sürecinin ön çalışmasında da bizim çevreler yoğun bir mesai oluşturmuştu.
12. Neden soru- yanıt gereksinimi duydunuz?
Yıllardan beri ifade ve icra ettiğimiz politikalarımız sağda solda Gladyo artıkları tarafından çarpıtıldığı için müktesebatımızı bir kez daha özetleme ihtiyacı duydum.
13. Son sözünüz?
Katılın birlikte dönüştürelim, katılın birlikte değiştirelim.

ufuk_uras@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.