Soyadını değiştiremeyince AİHM’e gitti

Aktaş’ın avukatı Rudi Sümer, İsviçre’de yetkili makamlara başvurarak soyadını “Amno” olarak değiştiren müvekkilinin Türkiye’deki kayıtlarda ise soyadının Aktaş olarak yer aldığını söyledi.


Bu ikili durumun müvekkilin sosyal ve iş yaşamında sıkıntıya sebep olduğunu belirten Sümer, şöyle dedi:


“Müvekkilim çifte vatandaş. İsviçre’de soyadını ‘Amno’ olarak değiştirdi. Müvekkilim ile ilgili yapılabilecek ulusal ve uluslararası iş ve işlemlerde aksaklıklara neden olacağı düşüncesi ile ‘Amno’ soyadını almak amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtık. 2005 yılının Ekim ayında açtığımız dava, 2006 yılının ağustos ayında, 2552 Sayılı Soyadı Kanunu’nun 3. ve Soyadı Tüzüğü’nün 7. maddelerindeki ‘yabancı ırk ve ulus adları soyadı olarak kullanılamaz’ ve yine tüzüğün 5. maddesindeki ‘yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır’ hükümlerince reddedildi.”


Sümer, mahkeme kararını Yargıtay’da temyiz ettiklerini belirterek “ancak Yargıtay da talebimizi reddetti. Bunun üzerine karar düzeltme yoluna başvurduk. Ancak bu talebimiz de reddedildi” dedi.Sümer, müvekkilinin kardeşinin 2002 yılında Türkiye’deki mahkemelere başvurarak soyadını “Amno” olarak değiştirdiğini, o tarihte davaya bakan mahkemenin takdir hakkını kullanarak kararı verdiğini söyledi.


Davalarına emsal olacak birçok örnek bulunduğunu da ifade eden Sümer, şöyle devam etti:


“Müvekkilimin kardeşi Victor Amno (Fikri Aktaş) aynı mahkemeye yaptığı başvuru neticesinde soyadını hiçbir problemle karşılaşmadan değiştirmesine rağmen müvekkilimin, aradan sadece 3 yıl geçmesinin ardından yaptığı müracaat reddedildi. Bu, aynı durumda ve her yönden eşit olan iki kardeş arasında eşitlik ilkesinin ihlalini gösteriyor.”


Sümer, müvekkili Nuri Aktaş’ın memleketi Mardin’de ailece “Amno” olarak tanındığını belirterek, ‘Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’ diyen Anayasa’nın 10. maddesi, bu karar ile ihlal edilmiştir. Türkiye’de iç hukuk yolları tükendiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) dava açtık, başvurumuz kabul edildi. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 8. maddesi ile güvence altına alınan özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlal edilmiş olması nedeniyle AİHM’in lehimize karar vereceğini düşünüyorum” dedi.


FOTOĞRAF: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here