SPK’dan Dinç Bilgin için suç duyurusu

SPK’nın haftalık bültenine göre Kurul, Medya Holding A.Ş’den, aleyhindeki 41 farklı icra takibi, 11 farklı alacak ve 2 farklı iflas davasıyla ilgili olarak, söz konusu takip ve davaların açıldıkları tarihler, seyirleri, hangi aşamada oldukları, talep edilen tutarlar ve icra takiplerine yapılan itirazlarla ilgili olarak, icra inkar tazminatı ödenip ödenmediği, ödendiyse tutarlarının ne olduğu konularını içeren ayrıntılı bir ilan metninin, 1 ay içerisinde hazırlanarak SPK ve İMKB bültenleri aracılığıyla kamuya duyurulmak üzere kendilerine ve İMKB’ye gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı.


Kurul, Medya Holding A.Ş’nin personelinin devredilmesi ve baskı tesislerinin kiralanmasına ilişkin açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan Holding yöneticileri Dinç Bilgin, Önay Şevket Bilgin, Birol Kaplan, Ali Cüneyt Ortan, Meriç Atuna, Selim Gülmen ve Clifford Holmes Polley hakkında ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç durusunda bulunulması kararını aldı.


SPK, Medya Holding A.Ş’den, Medya Grubunun borcuna mahsuben baskı tesislerine ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) yapılan ödemelerin ve Holding tarafından TMSF’ye devredilen diğer varlıkların (A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 25’i), öncelikle Holding’in TMSF’ye olan kredi borçlarından mahsup edilmesinin, Holding’in TMSF’ye olan kredi borçlarından mahsup edilmeyen/edilemeyen kısım için ise asıl borçlular nezdinde alacak tazmininin yapılmasını isteyecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.