SPK’dan Dogan Holding`e ceza

SPK’nın haftalık bültenine göre kurul, Doğan Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ile Deutsche Bank AG arasında, Doğan Gazetecilik A.Ş. hisseleri üzerine yazılmış ”alış” ve ”satış” opsiyonu sözleşmeleri konusunda SPK mevzuatına aykırı bir şekilde özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle şirket hakkında 11 bin 836 lira idari para cezası verdi.

Kurul ayrıca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında, mali tablolarının hazırlanmasına dayanak teşkil eden hesapların işleyişinde ilgi tebliğe aykırılık nedeniyle 2009 yılı için uygulanacak asgari tutar olan 16 bin 800 TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, Prim Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında da mevzuata aykırı hareketi nedeniyle 2009 yılı için belirlenen asgari tutar olan 16 bin 800 lira para cezası verilmesine karar verdi.

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sahip olduğu ”Halka Arza Aracılık”, ”Repo-Ters Repo”, ”Portföy Yöneticiliği” ve ”Yatırım Danışmanlığı” yetki belgeleri kendi talebi üzerine iptal edildi.

SPK, Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Euro Trend) hisse senetlerinin birincil ve ikincil piyasasında 15.05.2008- 03.06.2008 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Euro Trend’in hakim ortağı Mustafa Şahin’in gerçekleştirdiği işlemlerindeki mevzuata aykırılık nedeniyle 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Ses Yayıncılık İletişim ve Ticaret A.Ş’nin (Ses Yayıncılık) faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda, Ses Yayıncılık hisse senetlerinin Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz edilmesi nedeniyle söz konusu dönemdeki Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Işkın Keleşoğlu, Hasan Basri Çıplak, Cüneyt Akman, Mustafa Vedat Sevim, Halis Yıldırım, İlbay Kahraman, Hüseyin Güçlü ve İbrahim Aydın hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Ses Yayıncılık’ın, şirket ortaklarının ortaklık haklarının tamamen ortadan kalkmasını engelleyecek farklı çözüm yöntemleri mevcutken, faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ve en önemli varlığını teşkil eden Birgün Gazetesi markası imtiyaz hakkının, Ses Yayıncılık hakkında iflas davasının açılmasının hemen sonrasında Ses Yayıncılık ile aynı adreste Ses Yayıncılık’ın personelin neredeyse tamamını istihdam ederek faaliyet göstermeye başlayan Birgün Yayıncılık’a devredilmesi nedeniyle, güveni kötüye kullanma suçu kapsamında, Birgün Gazetesi markası imtiyaz hakkının Birgün Yayıncılık’a devrine karar veren Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Işkın Keleşoğulu, Mustafa Vedat Sevim, İbrahim Aydın, İlbay Kahraman ve Hüseyin Güçlü hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Ortakların bazılarının hisse devrine ilişkin makbuzların, üzerlerinde yer alan tarihten sonra düzenlendiği ve bazı ortakların bilgisi dışında devredildiğini dikkate alan SPK, ortaklara ait payların devralınmasına karar veren Yönetim Kurulu Üyeleri M. Vedat Sevim, Hüseyin Güçlü ve İbrahim Aydın hakkında da Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacak.

SPK, LEGAL Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Kuruluş)’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, 12 bin 688 lira idari para cezası verilmesini, yine yapılan bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 12 bin 688 lira daha idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × one =