SSK borçları için başvurular başlıyor

SSK’ya prim borcu bulunan işveren ve sigortalıların, borçlarını yeniden yapılandırarak ödeyebilmek için başvuruları 1 Nisan’da başlayacak ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek.


SSK, prim borcu bulunan ve yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyen işveren ve sigortalılar için bir rehber hazırladı. Rehberdeki bilgilere göre, borçlu sigortalı ve işverenlerin 31 Mayıs’a kadar işyerinin bağlı olduğu sigorta il veya sigorta müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekiyor. Yapılandırma talebinde bulunulacak borç aslı tutarının 100 bin YTL’nin altında olması durumunda; her dönem borç aslına ödeme vadesinin bitiminden itibaren 31 Aralık 1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanacak; 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren TEFE; 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise ÜFE aylık değişim oranları, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önceki ayın sonuna kadar olan süreye kadar bileşik bazda uygulanarak yeniden yapılandırmaya esas olan borç bulunacak.


Yapılandırmaya esas olan borçlar, başvuru tarihine göre aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre en fazla 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırmaya esas olan borçların taksit süresi, başvuru tarihine göre aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarı dikkate alınarak hesaplanacak. Yeniden yapılandırılacak olan her bir borç türünün her ayına ait borç aslı tutarının, başvuru tarihine göre aylık bazda hesaplanacak borcun yaşı (gecikme zammı uygulanan ay sayısı) ile çarpılarak, her dönem için yapılacak bu işlemlerin sonuçlarının toplanması ve bu tutarın bütün dönemlerin borç aslı toplamına bölünmesiyle borcun ağırlıklı yaşı (en fazla staksit süresi) belirlenecek.


Yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamının, yeniden yapılandırma için yasada öngörülen başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi durumunda, borç peşin ödenmiş sayılarak, vade farkı uygulanmayacak. Yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamının ödenmesi durumunda vade farkı alınmaması nedeniyle peşin ödeme avantaj sağlıyor.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.