Talat’ı binbir sorun bekliyor…

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Birol Ertan, “Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, çok bilinmeyenli denklemelere benzeyen sorunları çözmek için küresel güçlerle birlikte oynanan bir oyunda rol aldı ve dengeyi kaybetmeksizin ip üstünde ilerleme becerisi gerektiren  bir cambaz gibi yeni bir siyasal sorumluluk üstlendi” dedi.


Ertan, Talat’ın partisinin yüzde 10 oranındaki partisinin oylarını son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 55’e çıkarma başarısını gösterdiğini belirterek küresel güçler ve Kıbrıs sorunundaki taraflar arasında dengeleri gözeterek iç politikayı şekillendirmesi gerektiğini söyledi.


SORUNDA DENGELER GÖZETİLMELİ


Ertan, çetin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sorunlar karşısında dışa bağımlılığın başat olduğu ülkede, Talat’ı bekleyen ciddi sorunları şöyle anlattı:


“AB’nin bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri arasında yapacağı tercih ve kuracağı denge, Cumhurbaşkanı Talat’ın siyasal geleceği ve inandırıcılığı için yaşamsal bir karar olacaktır. Cumhurbaşkanı Talat’ı kısa dönemde bekleyen en önemli sorun, halkın AB hayali ile beslenen acele çözüm beklentisi ile gerçekçi dış politika uygulamaları arasında bir denge kurma arayışı olacaktır. Bu süreçte Türkiye’ye yakınlaşması beklenen Talat, bu yakınlaşmanın bedeli olarak AB, Yunanistan ve Rum kesimi ile ilişkilerini koparma yoluna girerse, çözüm beklentisi sekteye uğrayacak ve halktan aldığı desteğin kısa zaman içinde yitirilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecektir. Bu tehlike ise parlamento aritmetiğinde yaşanacak hareketlilikleri tetikleyebilecek ve siyasal istikrarı ortadan kaldırabilecektir.”


GENÇLERİN BEKLENTİSİ


İzolasyonların Ada’nın kuzeyini dünyadan soyutladığını vurgulayan bilimadamı, “Cumhurbaşkanı Talat’ı kısa dönemde bekleyen önemli sorunlardan biri de halktan aldığı destek karşısında özellikle gençlerin en önemli sorunu olan işsizliğin çözülmesi, sanayici ve imalat sektörünün en önemli sorunu olan ambargoların kaldırılması, bağımlı ekonomiden kurtulmak için üretim artışı ve adanın dünyaya açılarak turizm sektörünün rahatlamasıdır.  Cumhurbaşkanı Talat’a desteğin sürekliliği, bu sorunlar karşısında üreteceği başarılı çözümlere bağlı olacaktır” dedi.


KAYNAKLARIN BÖLÜŞÜMÜ


Ertan, KKTC’nde sağ ve sol bölünme, ülkedeki kaynaklardan yararlananlar ile yararlanamayanlar arasındaki bölünme biçiminde şekillenmesi, köklü siyasal partilerin oluşmasını da engellediğini öne sürerek, “Bu noktadan itibaren siyaseti yönlendiren, iktidardaki güçlerin yeniden oluşturacağı kaynak dağıtımı sistemi olacaktır. Bu yeni kaynak dağıtımı sistemi, siyasetin ve ekonominin yeniden şekillenmesi sonucunu doğuracaktır ki, bu yeni durumda yeni anlaşmazlıklar ve yeni muhalefet hareketlerinin ortaya çıkması da kaçınılmazdır” öngörüsünde bulundu.


AYRIMCILIK


KKTC’de son genel seçimlerde Kıbrıslı -Türkiyeli biçiminde bir ayrımın varlığından söz eden siyasal partiler olduğunu vurgulayan Ertan, “Cumhurbaşkanı Talat’ı bekleyen önemli sorunlardan birisi de adada yaşanan Türkiyeli-Kıbrıslı Türk ayrımının psikolojik, siyasal, ekonomik ve toplumsal  nedenlerinin ortadan kaldırılması olacaktır. Bu küçük toprak parçasında yaşanacak böyle çağdışı bir bölünme, adanın geleceği açısından onarılamayacak çok büyük sorunlara kaynaklık edebilecektir” dedi.


Ertan, KKTC’de siyasi istikrarsızlıklar ve izolasyonun Avrupalı olma özlemini yarattığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Talat’ın, bu aşırı özlem karşısında vereceği sınav, ülkenin siyasal geleceğini de belirleyecektir” diye konuştu.


İLGİLİ KÖŞE YAZISI: Yukarıdaki haber, Açık Gazete yazarı Yrd. Doç. Dr. Birol Ertan’ın bilimsel öngörüyle kaleme aldığı köşe yazısı “Cumhurbaşkanı Talat’ı bekleyen sorunlar”da ayrıntılı aktarıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.